Forskning i Gødstrup

Regionshospitalet Gødstrup har en høj forskningsaktivitet med:

 • 7 professorer, 20 lektorer og 30 ph.d.-studerende
 • 6 universitetsklinikker
 • 238 videnskabelige peer-reviewed publikationer i år 2023.

Forskning ved Regionshospitalet Gødstrup sker i samarbejde med - og er organisatorisk forankret under:

Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

Læs mere om de forskellige afdelingers forskning:

Gå til afdelingsoversigten på fagfolk.regionshospitalet-goedstrup.dk

Universitetsklinikker

Aarhus Universitet, Health, og Region Midtjylland arbejder sammen om at forske i sundhed på højt internationalt niveau.

Et af de tydeligste eksempler på forskningssamarbejdet mellem Aarhus Universitet, Health, og Region Midtjylland, er udnævnelsen af universitetsklinikker, hvoraf Regionshospitalet Gødstrup huser seks:

 • Arbejdsmedicin
 • Diagnostik, behandling og rehabilitering af iskæmisk hjertesygdom
 • Flavour, Balance og Søvn
 • Gynækologisk HPV-relateret sygdom
 • Hånd-, hofte- og knækirurgi
 • Nyresygdomme og blodtryksforhøjelse

 

En universitetsklinik er bl.a. kendetegnet ved:

 • forskning på højeste internationale niveau
 • et betydeligt publikationsniveau
 • en national anerkendt position indenfor det enkelte forskningsområde og medicinske speciale.

Videnskabelige artikler

Se de seneste videnskabelige artikler fra Regionshospitalet Gødstrup i:

Kontakt bibliotekar Jane Kjemtrup Andersen, såfremt du har spørgsmål til publikationslisterne.

Nyheder om forskning