Forskningsansvarlig overlæge og klinisk lektor Anne Hammer. Foto: Søren Braad Andersen. 

HPV er et udbredt virus, som kan forårsage celleforandringer i livmoderhalsen, hvilket i nogle tilfælde kan udvikle sig til kræft.

Ifølge studier anslås det, 8,6 procent af alle kvindelige kræfttilfælde på verdensplan er relateret til en HPV-infektion, og at op mod 80 procent af alle kvinder på et tidspunkt i deres liv smittes med HPV.

Målet er at finde biomarkører der sladrer om kræftsygdommen

Endnu savnes der viden om, hvilke genetiske faktorer i virusset, der kan være med til at udløse kræftsygdom. På den baggrund har forskningsansvarlig overlæge og klinisk lektor fra Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet modtaget en bevilling på 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at gennemføre et fem-årigt forskningsprojekt, som skal afdække de genetiske mekanismer i virusset, der spiller en rolle i forhold til kvinders risiko for at udvikle livmoderhalskræft som følge af en HPV-infektion.

”Målet med forskningsprojektet er blandt andet at identificere nye såkaldte biomarkører, der kan sladre om sygdommen, selv om kvinden ikke har symptomer. Biomarkørerne vil være et vigtigt redskab, som lægerne kan bruge til at forbedre screening, klinisk behandling og forebyggelse af HPV-relateret kræft. Herudover vil resultaterne af forskningsprojektet forhåbentlig også være relevante for andre HPV-relaterede kræftformer i de kvindelige og mandlige kønsorganer samt hoved-halskræft, hvor forekomsten er stigende både på nationalt og globalt plan,” siger Anne Hammer.

Forskningsprojektet vil foregå i samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere, herunder en af verdens førende forskere indenfor HPV genomics ved National Cancer Institute i USA. Ved hjælp af en avanceret molekylær teknologi kaldet Next Generation Sequencing (NGS) vil man kunne analysere vævsprøver fra kvinder med forstadier til livmoderhalskræft og sammenligne dem med vævsprøver fra kvinder, der allerede har udviklet kræft.

Fakta om forskningsprojektet

I alt 640 kvinder i Danmark kommer til at deltage i det femårige forskningsprojekt, som finansieres med 10 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden; en uafhængig dansk erhvervsdrivende fond, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Forskningsprojektet starter op den 1. september 2024, og vil foregå i samarbejde med:

• Professor Torben Steiniche og overlæge Marianne Waldstrøm, Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital
• Professor Lone Kjeld Petersen, Odense Universitetshospital
• Senior investigator Lisa Mirabello, National Cancer Institute USA
• Professor emeritus Mark Stoler, University of Virginia, USA
• Professor emeritus David Jenkins, University of Nottingham, Storbritannien.

 

Flere oplysninger

Forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, ph.d. Anne Hammer

Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup

Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

E-mail: anne.hammer.lauridsen@goedstrup.rm.dk

Tlf.: 2349 4736.

 

Kommunikationskonsulent Merete Friis Jeppesen (henvendelser fra pressen)

Regionshospitalet Gødstrup

E-mail: merete.friis@goedstrup.rm.dk 

Tlf.: 2962 4447.