28.11.2023

Den 18. december forsvarer læge Kathrine Dyhr Lycke, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup, og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, sin ph.d.-afhandling. Forsvaret foregår i Gødstrup, og er offentligt.

Ph.d.-afhandlingen belyser for første gang forskellige risici ved konservativ behandling af moderate celleforandringer på livmoderhalsen (gentagne kontroller hos en gynækolog i op til to år).

Afhandlingen, som omfatter de hidtil største studier af moderate celleforandringer på livmoderhalsen, bidrager med ny viden, der giver diagnosticerede kvinder mulighed for at vælge behandling på et mere velinformeret grundlag i forhold til risici for livmoderhalskræft og for tidlig fødsel.

Projektet er gennemført af Kathrine Dyhr Lycke, læge og ph.d.-studerende, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup, og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Ph.d.-afhandlingens titel

Cervical Intraepithelial Neoplasia Grade 2: Assessment of risks associated with active surveillance.

Hovedvejleder

Anne Hammer Lauridsen, lektor, overlæge, ph.d.
Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup, og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Medvejledere

Johnny Kahlert, biostatistiker, ph.d., medvejleder

Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Lone Kjeld Petersen, professor, overlæge, DMSci, medvejleder

Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Odense Universitetshospital, og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Bedømmelsesudvalg

Reimar W. Thomsen (chairman), professor, overlæge, ph.d.

Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Susanne Krüger-Kjær, Professor, overlæge, dr.med.

Center for Kræftforskning, og Gynækologisk Afdeling, Rigshospitalet, Københavns Universitet.

Illka Kalliala, adjungeret professor, overlæge, ph.d.

Afdeling for Obstetrik og Gynækologi, Helsinki Universitet og Helsinki Universitetshospital.

Praktisk info om ph.d.-forsvaret

Tid: 18. december 2023 kl 14:00

Sted: AULA, Regionshospitalet Gødstrup, Hospitalsparken 15, 7400 Herning - se placering på kort over hospitalet

Parkering
Det er gratis at parkere på alle p-pladser ved Regionshospitalet Gødstrup. Dog er der tidsbegrænset parkering på de p-pladser, der ligger tættest på de to indgange. Det er p-områderne P1, P4 og P5, og tidsbegrænsning er på 3 timer.

Se kort hvor hospitalets parkeringpladser er markeret.

Flere oplysninger

Kathrine Dyhr Lycke
Læge, ph.d.-studerende
Kvindesygdomme og Fødsler
Mail: katlyc@rm.dk