Foto: Søren Braad Andersen.

Læge, post.doc Jenny-Ann Phan ved Neurologi og Fysio-Ergoterapi på Regionshospitalet Gødstrup har modtaget to donationer på henholdsvis 500.000 kr. fra BETA.HEALTH og 750.000 kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond til sit forskningsprojekt PARKINsensor.

Med moderne sensorteknologi kombineret med AI er målet med projektet at forbedre behandlingskvaliteten for Parkinsons-patienter på et datadrevet grundlag.

Skræddersyet behandling baseret på målinger med høj nøjagtighed

Når Parkinsons patienter i dag skal have justeret behandling, vurderes deres motoriske funktion manuelt på øjemål. Arbejdsgangen er både tidskrævende og giver ikke en præcis vurdering.

I det nye innovationsprojekt foregår den motoriske vurdering ved hjælp af simultan optagelse med trådløse bevægelsessensorer og videokamera – en målemetode med høj nøjagtighed. For eksempel kan der ved en motorisk test bestemmes det nøjagtige antal gentagelser, amplitude og afbrydelser per minut.

- Vi forventer, at brugen af sensorer giver mulighed for skræddersyet behandling samt bedre behandlingstilfredshed. Derudover regner vi med, at vi kan reducere indlæggelser med Parkinsons-relaterede komplikationer, når vi med den nye målemetode kan tilbyde bedre symptombehandling, siger læge, post.doc Jenny-Ann Phan, der står bag det banebrydende forskningsprojekt.

Samtidig er ambitionen også, at teknologien skal hjælpe med at effektivisere arbejdsgangen i Neurologisk Klinik for at lindre arbejdsbyrden på sundhedspersonalet og opruste kapaciteten for at blive klar til en markant stigning i antallet af Parkinsons patienter.

- Vi ser store skalerings-muligheder i det her til gavn for alle Parkinsons patienter, og det kan være med til at løse vores alt for lange ventelister og presset på det samlede neurologiske område, siger chefsygeplejerske for Neurologi, Fysio – og Ergoterapi ved Regionshospitalet Gødstrup, Birgitte Egholm Jacobsen.

Fakta

Parkinsons sygdom (PD) er en hjernesygdom, som rammer den aldrende befolkning over 65 år, og er en omkostningsfuld sygdom for samfundet. 

I dette årti vil der være en markant stigning af PD-patienter grundet en voksende ældre befolkning. Allerede på nuværende tidpunkt er der kapacitetsudfordringer med høj ventetid til neurologisk udredning samt opfølgning.

Flere oplysninger

Læge, post.doc Jenny-Ann Phan
E-mail: jenpha@rm.dk

Chefsygeplejerske Birgitte Egholm Jacobsen
Telefon: 2514 1005
E-mail: bijaco@rm.dk

Neurologi og Fysio-Ergoterapi
Regionshospitalet Gødstrup