Foto: Colourbox.

31.08.2023

Knapt halvdelen af medarbejderne i den danske folkeskole er udsat for udadreagerende adfærd fra elever i løbet af et år, viser forskning. For nogle fører det til stress, udbrændthed og sygemelding.

Man ved, at den relationelle dimension i arbejdet har afgørende betydning for underviseres trivsel og arbejdsglæde. Nu skal forskere undersøge, om styrkelse af undervisernes professionelle relationskompetence kan mindske elevernes udadreagerende adfærd mod underviserne.

Uddannelsesforløb under lup

Forskningsprojektet foregår på 6 skoler, der følges i en 2-årig periode. Her skal alle undervisere gennemføre et efteruddannelsesforløb, der bl.a. giver viden om, hvordan man understøtter elevernes grundlæggende psykologiske behov for autonomi, kompetence og samhørighed.

Undervejs og efterfølgende testes det, om efteruddannelsesforløbet virker forebyggende på elevernes udadreagerende adfærd, og om det påvirker undervisernes arbejdsglæde, trivsel og sygefravær.

Projektet har også fokus på de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, der skal til for at støtte medarbejdernes relationskompetente praksis. Undersøgelsen skal munde ud i en række praksisrettede redskaber, der kan anvendes i uddannelsessektoren.

Yderligere oplysninger

Projektet udgår fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup og udføres i samarbejde med skoleforskerne Louise Klinge fra E-Duk og Sarah Grams Davy fra Københavns Professionshøjskole.

Projektperiode: 2024-2026.

Projektstøtte: Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Projekttitel: Relationel voldsforebyggelse – et kontrolleret interventionsstudie til forebyggelse af elevers udadreagerende adfærd i folkeskolen gennem styrkelse af fagpersoners relationskompetente praksis

Kontakter

Seniorforsker Lars Peter Sønderbo Andersen. E-mail: laande@rm.dk | Tlf. 2346 0879
Seniorforsker Trine Nøhr Winding. E-mail: trwind@rm.dk | Tlf. 2336 2203