Ph.d. og postdoc Brigitta R. Villumsen skal undersøge, om teknologisk støttede interventioner kan være med til at dæmpe operationspatienters frygt. Foto: Søren Braad Andersen.

Selv om halvdelen af alle operationspatienter meddeler, at de frygter operation og bedøvelse, mangler vi i Danmark metoder til at måle og dæmpe frygten. Det skal et nyt ambitiøst forskningsprojekt ved Operation og Intensiv, Regionshospitalet Gødstrup lave om på.

Hvert år bliver mere end 300.000 voksne patienter bedøvet og opereret i Danmark, og international forskning viser, at næsten 50 pct. af alle operationspatienter i et eller andet omfang oplever frygt for operation og bedøvelse. Frygten medfører operationskomplikationer, øger forbruget af bedøvelsesmidler, og medfører bl.a. øget risiko for hjertesvigt, postoperative smerter og længere indlæggelsestid.

- På grund af manglen på sundhedsprofessionelle og økonomiske ressourcer er der et stort behov for effektive interventioner til at dæmpe frygten, og som patienterne selv kan håndtere uden brug af medicin. Forskning har vist, at teknologisk støttede interventioner såsom at lytte til musik har potentialet til at dæmpe denne frygt, øge patienternes velvære og formindske smerter efter operation. Vi skal derfor afdække, om der findes en teknologisk løsning, som patienterne kan sige god for, siger ph.d. og postdoc Brigitta R. Villumsen fra Operation og Intensiv, Regionshospitalet Gødstrup, der står i spidsen for det nye forskningsprojekt.

Idéen til forskningsprojektet er opstået på baggrund af observationer og patientberetninger fra operationsgangen på Regionshospitalet Gødstrup, og foregår i et samarbejde mellem et internationalt forskerteam og perioperative sygeplejersker, der samarbejder om metoder til at påvise frygt for operation og bedøvelse. Sammen med et patientpanel vil de udvælge, teste og evaluere effekten og erfaringerne med en teknologisk intervention til at reducere denne frygt.

Brigitta R. Villumsen forventer, at projektet kommer til at give anvisninger til fremtidig forskning på området.

 

Om postdoc-projektet

Forskningsprojektet gennemføres under overskriften "From surgical fear to surgical comfort (SPHEAR project)" af postdoc Brigitta R. Villumsen fra Operation og Intensiv, Regionshospitalet Gødstrup i samarbejde med bl.a. afdelingens forskningsansvarlige sygeplejerske Anne Højager Nielsen, professor Bobby Zachariae, Aarhus Universitet, professor Stefan Salzmann, Marburg Universitet, Tyskland og Dr. Maurice Theunissen, Maastricht University Medical Center+, Holland.

Projektet begynder den 1, januar 2024, og er støttet med 2,2 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden. 

Flere oplysninger

Postdoc Brigitta R. Villumsen

Operation og Intensiv

Mail: brigvill@rm.dk

Telefon 2048 7820.