Afdelingslæge, klinisk lektor og ph.d. Steffen Leth. Foto: Tonny Foghmar.

21.09.2023

Afdelingslæge, klinisk lektor og ph.d. Steffen Leth fra Infektionssygdomme, Regionshospitalet Gødstrup er medforfatter på en ny banebrydende videnskabelig artikel i Nature Medicine, der bringer os tættere på en kur mod HIV.

- Nøglen til kuren mod HIV kan ligge i eksperimentel medicin, der kan forstærke immunforsvarets egen evne til at undertrykke virus, fortæller afdelingslæge, klinisk lektor og ph.d. Steffen Leth fra Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, der til dagligt arbejder i Klinik for Infektionssygdomme på Regionshospitalet Gødstrup.


Herudover er Steffen Leth med i et internationalt forskerteam, ledet af forskere ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, der gennem flere år har forsøgt at finde en kur mod HIV.

Selv har Steffen Leth forsket ihærdigt i HIV siden 2013 med målet om at kunne bidrage til løsningen. Han er medforfatter på forskerteamets nyeste videnskabelige artikel, der netop er blevet udgivet i tidsskriftet Nature Medicine. Artiklen bidrager med banebrydende ny viden fra internationale forsøg med eksperimentel medicin mod HIV.

Nogle af forsøgene i Danmark er foregået på Regionshospitalet Gødstrup med frivillige deltagere, der går i medicinsk behandling for HIV i Klinik for Infektionssygdomme.

Sidste år viste forskerne, at folk, som netop havde fået diagnosen, fik et bedre immunforsvar mod virusset og havde lavere mængde virus i blodet, hvis de fik såkaldte monoklonale antistoffer mod HIV, samtidig med at de opstartede almindelig medicinsk behandling. Monoklonale antistoffer mod HIV er helt særlige og meget potente antistoffer, som fremstilles syntestisk i store mængder og bruges til eksperimentel behandling. 

I det nye studie har forskerne vist, at patienter som har været i behandling i årevis, også har god effekt af behandlingen. Konkret betyder behandlingen, at forsøgsdeltagerne er i stand til at undertrykke virus i mere end tre måneder. Mens nogle af deltagerne fortsætter med spontant at undertrykke HIV i mere end 18 måneder efter, at deres behandling er stoppet.

- Det er enormt spændende og en meget motiverende faktor for at fortsætte med at forske i kuren mod HIV, at vi i forskerteamet har haft held til at knække denne vigtige kode, siger Steffen Leth.

Forskerteamet er nu i gang med at rekruttere deltagere til et stort britisk-ledet klinisk forsøg finansieret af Bill og Melinda Gates Foundation, der også tester effekten af to monoklonale antistoffer mod HIV. Gruppen planlægger også et større studie på tværs af Europa, som skal optimere eksperimentel behandling med de monoklonale antistoffer.


Læs mere i den udsendte pressemeddelelse fra Health, Aarhus Universitet:

Danske forskere tager endnu et stort skridt mod HIV-kur (au.dk)

 

Flere oplysninger

Afdelingslæge, klinisk lektor og ph.d. Steffen Leth, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Klinik for Infektionssygdomme, Regionshospitalet Gødstrup

Mobil 25136854
E-mail stefleth@rm.dk