Kontakt os

Finn Møller

Finn Møller, telefon: 51253537
Kommunikationschef

Dorthe G. Nielsen

Journalist Dorthe Gørup Nielsen

Dorthe Gærup Nielsen, telefon: 61379386
Journalist

Merete Jeppesen

Billede af Merete Friis Jeppesen

Merete Friis Jeppesen, telefon: 29624447
Kommunikationskonsulent

Retningslinjer for pressehenvendelser

Regionshospitalet Gødstrup ønsker et åbent forhold til pressen. Vi bestræber os på at hjælpe pressen bedst muligt, når vi modtager henvendelser.

Regionshospitalet Gødstrup har en lang række funktioner og fagpersoner, som kan være med til at belyse historier og bringe sundhedsfaglig viden videre.

Det er vigtigt, at der er lavet en aftale, inden pressen møder op på hospitalerne. På den måde, kan vi også hjælpe jer bedst muligt i forhold til interview- og billedmuligheder etc.

Skriv til Kommunikation 

Patienternes medvirken

Ønsker pressen at tale med og/eller filme/fotografere patienter, kan det udelukkende foregå med samtykke fra patienten selv.

I nogle tilfælde kan Kommunikation eller den pågældende afdelingsledelse (eller den medarbejder, de udpeger til det) være det kontaktskabende led - og det vil altid være med hensyntagen til patientens fysiske og psykiske tilstand. 

Patienter, som er ude af stand til at give samtykke, eller som ikke ønsker at blive fotograferet eller at få besøg af pressen, har en berettiget forventning om, at hospitalet bistår dem - ved at nægte pressen adgang til patientens sengestue.

Pressen skal, inden der interviewes, fotograferes eller filmes, give personalet tilstrækkelig tid til at informere øvrige patienter, således at de kan afgøre, om de eventuelt vil medvirke.

Følg os på de sociale medier

  

8420_140x450px_grafik til some_Gødstrup_Instagram.png

Kontakt

Mail

kommunikation@goedstrup.rm.dk 

Kommunikationschef

Finn Møller, telefon 5125 3537

 

Adresse

Kommunikation

Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning