Siden 2012 har Arbejdsmedicin haft status af universitetsklinik ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Regionshospitalet Gødstrup. Foto: Søren Braad Andersen.

Fra den 1. marts 2024 har Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup fået forlænget sin status som universitetsklinik ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Forlængelsen sker på baggrund af en positiv indstilling fra et bedømmelsesudvalg.

Bedømmelsen skal ses som en anerkendelse af forskningsmiljøets vægt og position inden for forskningen i arbejdsmedicin og arbejdsmiljø.

De næste fem år

De næste fem år vil forskerne ved Arbejdsmedicin koncentrere sig om områderne fysisk og psykisk arbejdsmiljø, sikkerhed og ulykker samt ulighed i sundhed.

Blandt andet vil de undersøge, hvordan vi forebygger, at mennesker kommer til skade eller blive syge af deres arbejde. Særlige målgrupper i fokus er bl.a. unge på arbejdsmarkedet, tidligere stressramte og ansatte i produktionsvirksomheder. 

Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup er en specialiseret afdeling og universitetsklinik ved Aarhus Universitet.

Afdelingen undersøger ca. 1.000 patienter om året med arbejdsrelaterede belastningsreaktioner og -sygdomme og forsker i arbejdsmiljø.

Fakta om universitetsklinikker

Siden 2012 har Arbejdsmedicin haft status af universitetsklinik ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

En hospitalsafdeling kan opnå status af universitetsklinik, når den kan dokumentere betydelig forskningsaktivitet inden for et medicinsk fagområde. Det vil bl.a. sige, at afdelingen forsker og publicerer på højt internationalt niveau og uddanner andre forskere.

De øvrige universitetsklinikker ved Regionshospitalet Gødstrup er: Diagnostik, behandling og rehabilitering af iskæmisk hjertesygdom, Flavour, Balance og Søvn, Hånd-, hofte- og knækirurgi samt Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse.

Flere oplysninger

Johan Hviid Andersen

Professor

Tlf. 2260 0666

E-mail: joande@rm.dk