Regionshospitalet Gødstrup opnår den hidtil højeste tildeling af forskningsmidler fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Femten af hospitalets forskere modtager således bevillinger, svarende til en samlet sum på mere end 4,8 million kroner.

2023-ansøgningsrunden ved Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond markerede sig som en særlig en af slagsen for RH Gødstrup: Med en samlet bevillingssum på 4,816 mio. kr. opnåede hospitalet det bedste resultat nogensinde.

Omregnet svarer det til 17,6 procent af den samlede pulje i opslag. 

På opadgående tendens

Resultatet vækker smil på læben hos netop afgåede forsknings- og uddannelseschef Per Höllsberg, der samtidig hæfter sig ved den generelle fremgang, RHG har gennemgået de seneste år.

"Tilbage i 2021 hjemtog hospitalet 4,1 procent af den samlede pulje af midler fra regionens sundhedsvidenskabelige forskningsfond. I 2022 steg andelen til 11, procent, og i år landede vi på 17.6 procent" siger Per Höllsberg og fortsætter:

"At hente eksterne midler er altafgørende for forskning. Konkurrencen om midlerne er benhård, og set i det perspektiv er det endnu mere glædeligt, at hospitalets forskningstildelinger fra regionen er steget de seneste år."

 

Samlet pulje i opslag, mio. kr.

RH Gødstrup andel, mio kr.

RH Gødstrup andel i procent

 


Antal bevillinger
 2021

26,8

1,13

4,1

5

 

 2022

29,0

3,4

11,7

6

 2023

27,4

4,8

17,6


15

 

Tal fra ansøgningsrunderne ved Regions Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond i perioden 2021-2023.

Bevillinger til RH Gødstrup

Forskningsfonden har i 2023 uddelt bevillinger til forskningsprojekter til en samlet sum af 27,4 million kroner. Fondens bedømmelses- og stipendieudvalg har tildelt hospitalet følgende bevillinger svarende til i alt 4,816 mio. kr.:

 

  • 4 ph.d.-projekter, i alt 2.000.000 kr.
  • 2 forskningsprojekter, i alt 989.419 kr.
  • 3 forskerstillinger, i alt 1.227.000 kr.
  • 6 korterevarende stipendier, i alt 600.000 kr.

 

Forskere, der har modtaget en bevilling, fik personlig besked allerede i begyndelsen af november, men offentliggørelsen har afventet Regionsrådets formelle godkendelse af bevillingerne ultimo december 2023.

Ny ansøgningsrunde og hjælp på vej

2024-opslaget fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond forventes offentliggjort i april 2024 på www.fagperson.sundhed.rm.dk

NIDO Stab på www.fagperson.regionshospitalet-goedstrup.dk står klar til at hjælpe hospitalets forskningsmiljøer med ansøgninger til fonden.

"Jeg ved, at der også i 2024 planlægges en målrettet indsats for at yde forskerne hjælp til centrale dele af ansøgningen. Det drejer sig blandt andet om formidlingshjælp til at udforme en overbevisende projektbeskrivelse, der formår at sælge projektets aktualitet, relevans for sundhedsvæsnet og ikke mindst dets videnskabelige kvalitet," siger Per Höllsberg og fortsætter:

"Dertil kommer kvalitetssikring af budget og formalia. Alt sammen helt essentielt for at komme igennem nåleøjet ved bedømmelsesudvalget og opnå en bevilling."