NIDO: Center for forskning og uddannelse

I den ca. 5000 m2 store bygning i Gødstrup finder du NIDO - Center for forskning og uddannelse. Her er masser af faciliteter til at udvikle og understøtte forskning og uddannelse i sundhed. Centret går på tværs af hospitalernes afdelinger og inviterer gerne til samarbejde med både offentlige og private aktører.

Alt sammen med henblik på at kunne tilbyde patientbehandling af højeste kvalitet.

Vi har patienten i centrum og prioriterer:

  • patientnær forskning
  • at den kliniske praksis fungerer som fundament for sundhedsforskningen - og omvendt
  • uddannelse i patientlæring; dvs. udvikling af de ansattes kompetencer med henblik på fortløbende inddragelse af patient og eventuelt pårørende i patientens behandling og hospitalsforløb.

Støt NIDO

MobilePay: 599 542 

eller kontakt NIDO for donation

Pengene går ubeskåret til:

  • aktiviteter inden for forskning og uddannelse i sundhed
  • inventar til NIDO | Center for Forskning og Uddannelse

Arrangementer

Hospitalet afholder mange arrangementer om forskning og uddannelse.

Blandt andet afholder vi hvert år Forskningens dag 

Se alle vores aktuelle arrangementer 

Vidste du at NIDO betyder "rede"?

NIDO er afledt af nidus, der betyder rede på latin. Navnet symboliserer centrets funktion, nemlig at fungere som en "rede" for  forskning og uddannelse i sundhed. 

Samtidig udtrykker de fire bogstaver nogle for centret helt centrale begreber:

Network Innovation Development Opportunities

Kontakt os

NIDO stab er klar til at hjælpe dig med spørgsmål om forskning og uddannelse.

Se, hvem du kan kontakte for specifik hjælp på udvalgte områder

eller skriv til os og spørg, hvem der kan hjælpe:

Send mail til NIDO stab

Nyheder om forskning