Få hjælp og sparring ved NIDO Stab

Hos NIDO Stab kan du få hjælp og sparring til forskning. Det kan fx være:

  • Generel rådgivning om forskningsprocessen
  • Generel projektvejledning og -udvikling
  • Hjælp til fundraising, fx rådgivning om fonde, ansøgningsstrategi, hjælp til budget og formalia samt sparring og feedback på projektbeskrivelse
  • Hjælp til forskningsformidling, fx sparring og feedback på projektbeskrivelser, formidlingsplaner, deltagerinformation, foredrag, oplæg og posters

Læs mere og brug redskaberne i værktøjskassen på intranettet

Mere hjælp til forskere hos Region Midtjylland og Aarhus Universitet

Både Region Midtjylland og Aarhus Universitet yder hjælp til forskere.

På Region Midtjyllands hjemmeside www.forskning.rm.dk, finder du blandt andet information om:

  • anmeldelseskrav
  • Videnskabsetisk Komité
  • GDPR, krav til databeskyttelse
  • juridisk rådgivning.

I Region Midtjyllands datastøttecenter CONNECT - Center for kliniske og genomiske data (www.fagperson.auh.dk) kan du som kliniker eller forsker få hjælp til at anvende sundhedsdata.

Hos Aarhus Universitet kan du blandt andet få: