Ledige stillinger

Regionshospitalet Gødstrup er et ambitiøst akuthospital og en arbejdsplads, der giver gode muligheder for læring, supervision og forskning. Relationerne er stærke, fagligheden er høj, og samarbejdet foregår tæt og tværfagligt med patienten og de pårørende i centrum.

Se ledige stillinger i Gødstrup

Vagtlisten - Hospitalets vikarservice

Vagtlisten ved Regionshospitalet Gødstrup ansætter vikarer, som er:

  • uddannet lægesekretær
  • uddannet eller under uddannelse inden for sygeplejen, dvs. du kan blive ansat, hvis du er uddannet sygeplejerske, social- og sundhedsassistent .eller hvis du er sygeplejestuderende
  • lægevikarer som har lægeautorisation A og B
Læs mere på Vagtlisten - Vikarservice RHG

Vagtlisten på Regionshospitalet Gødstrup

Der er to forskellige ansættelser som vikar på vagtlisten, nemlig

  • Interne vikarer, som i forvejen er ansat i Region Midtjylland 
  • Eksterne vikarer, som er ansat uden for Region Midtjylland eller som er ledige eller sygeplejestuderende

Der er forskellige lønaftaler for de to grupper, ligesom der er krav om, at vikarer, der ikke er ansat på Regionshospitalet Gødstrup inden ansættelse gennemser hospitalets introduktionsmateriale. Ved ansættelsessamtalen skriver du under på, at du har læst informationsmaterialet.

Vagtlistens vikarer kan arbejde som vikar på hospitalerne; Regionshospitalerne Gødstrup, Herning og Lemvig.

Som vikar kan man ikke være ansat både i "Vikar Region Midt" og på Vagtlisten ved Regionshospitalet Gødstrup.

Vagtlisten er en integreret del af "Vikar Region Midtjylland".

Se funktionsbeskrivelser for ansatte på vagtlisten