Ph.d.-studerende og læge Lise Fischer Mikkelsen, Forskningsenheden ved Børn og Unge, Regionshospitalet Gødstrup og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Privatfoto.

Ph.d.-studerende og læge Lise Fischer Mikkelsen har modtaget en bevilling på 2 mio. kr. til at opnå ny viden, der kan forbedre opsporing, diagnosticering og behandling af forhøjet blodtryk hos børn og unge.

Forhøjet blodtryk bliver en stadig mere udbredt tilstand blandt børn og unge verden over.

Internationale studier anslår, at op til 5 procent af børn og unge har forhøjet blodtryk. Det svarer til, at op mod 68.000 danske børn har behandlingskrævende forhøjet blodtryk. Kun en meget lille del af dem er diagnosticerede, og derfor kender man ikke den præcise forekomst.

Den manglende viden skyldes blandt andet, at blodtryksmåling ikke er en del af det danske børneundersøgelsesprogram, og at forhøjet blodtryk ofte er symptomfrit hos børn og unge.

"Ubemærket og dermed ubehandlet forhøjet blodtryk kan føre til alvorlige nyre- og hjertekarsygdomme senere i livet, så derfor er det meget vigtigt, at vi bliver bedre til at opspore tilstanden hos børn og unge ", fortæller ph.d.-studerende og læge Lise Fischer Mikkelsen fra Forskningsenheden ved Børn og Unge, Regionshospitalet Gødstrup og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Hun har modtaget en bevilling på 2 mio. kr. fra Karen Elise Jensen Fonden til et omfattende forskningsprojekt, hvis resultater skal være med til at reducere sygdomsbyrden for både det enkelte barn og sundhedsvæsenet som helhed. Det gælder både børn med kendt nyresygdom, hvor kontrol af blodtrykket er afgørende, samt børn med uerkendt forhøjet blodtryk eller risiko for at udvikle forhøjet blodtryk, hvor tidlig opsporing og behandling kan forebygge alvorlige sygdomme senere i livet.

"Takket være bevillingen kan vi tage hul på at undersøge, hvor mange børn og unge i Danmark der har forhøjet blodtryk, hvilke faktorer der øger risikoen, og hvordan vi bedst opsporer tilstanden på en effektiv og børnevenlig måde. Resultaterne skal bidrage til at etablere et målrettet screeningsprogram, som uden unødig overdiagnosticering kan identificere de børn og unge, der netop har brug for ekstra opmærksomhed på deres blodtryk," siger Lise Fischer Mikkelsen.

Projektet vil involvere flere børneafdelinger i Danmark og internationalt samarbejde. 

"Med dette projekt lægger vi grundstenen til at skabe et nationalt videnscenter for blodtryk hos børn og unge. Projektet inkluderer blandt andet etableringen af en ny befolkningsundersøgelse med biobank, hvilket muliggør fremtidig forskning på området," siger Lise Fischer Mikkelsen.

Fakta om forskningsprojektet

Projektet bygger dels på de danske sundhedsregistre og en stor dansk befolknings-undersøgelse, Lolland-Falster Undersøgelsen, som indeholder kliniske data inklusiv blodtryksmålinger, på en stor gruppe børn og deres forældre.

Forskningsgruppen planlægger i øvrigt at etablere en stor undersøgelse af 10.000 danske skolebørn.

Data om børnenes helbred indsamles, herunder spørgeskemaer om deres psykiske trivsel, målinger af højde, vægt og blodtryk samt urinprøver til en biobank. Disse data suppleres med information fra danske sundhedsregistre og Lolland-Falster Undersøgelsen.

Projektet udgår fra Forskningsenheden ved Børn og Unge, Regionshospitalet Gødstrup og kommer til at foregå i et samarbejde med blandt andre:
•    Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
•    Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital 
•    Børn og Unge, Aalborg Universitetshospital 
•    Harvard Medical School, Boston, USA
•    Skoler og sundhedsplejersker i Region Midt og Nord.

Kontaktoplysninger

Lise Fischer Mikkelsen  
Ph.d.-studerende og læge  
Forskningsenheden ved Børn og Unge, Regionshospitalet Gødstrup  
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
E-mail: Lisehr@rm.dk   
Tlf.: 4244 3167