05.10.2023

Den 27. oktober forsvarer cand.scient.san og bioanalytiker Rikke Kamp Damgaard sin ph.d.-afhandling i AULA, Regionshospitalet Gødstrup. Forsvaret er offentligt og alle er velkomne.

Foto af Anne Hammer, lektor, overlæge, ph.d.

Cand.scient.san, bioanalytiker og ph.d.-studerende Rikke Kamp Damgaard. Foto: Søren Braad Andersen

Formålet med forskningsprojektet har været at tilvejebringe ny viden om risikofaktorer og biomarkører, der kan styrke diagnostik og behandling af moderate celleforandringer på livmoderhalsen.

Den nye viden vil kunne hjælpe med at identificere kvinder, der har den højeste risiko for, at celleforandringerne udvikler sig til noget mere alvorligt, så de kan tilbydes rettidig behandling.

Forskerne har specifikt undersøgt den kliniske anvendelighed af p16INK4a/HPV E4 immunhistokemiske biomarkører og HPV-typer, og om disse biomarkører kan anvendes til at risikovurdere kvinder med moderate celleforandringer på livmoderhalsen.

I løbet af forskningsprojektet er der udført tre studier, hvor den kliniske anvendelighed, hyppigheden af risikofaktorer og risikoen for regression blev undersøgt. I studierne deltog 455 kvinder i alderen 23-40 år, der alle havde fået stillet diagnosen moderate celleforandringer på livmoderhalsen i perioden 2000-2010 ved Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital.

Projektet udgår fra Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup i et tæt internationalt samarbejde med forskere i USA, England, Holland og Danmark.

Ph.d.-projektet er gennemført af ph.d-studerende, cand.scient.san, Rikke Damgaard, Klinik for Kvindesygdomme og Fødsler, NIDO | Center for forskning og uddannelse, Regionshospitalet Gødstrup.

Ph.d.-afhandlingens titel

Cervical intraepithelial neoplasia grade 2. Clinical utility of biomarkers, risk assessment and clinical management.

Hovedvejleder

 • Anne Hammer, lektor, overlæge, ph.d., Klinik for Kvindesygdomme og Fødsler, NIDO | Center for Forskning og Uddannelse, Regionshospitalet Gødstrup.

Medvejledere

 • Lone Kjeld Petersen, Professor, Overlæge, Afdeling Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup.
 • Torben Steiniche, Professor, Overlæge, Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital.

Bedømmelsesudvalg

 • Henriette Buttenschøn, lektor, seniorforsker
  NIDO | Center for Forskning og Uddannelse
  Regionshospitalet Gødstrup
 • Ilkka Kaklliala, adjungeret professor, ph.d., læge,
  Afdeling for Gynækologi og Obstetrik
  Helsinki Universitetshospital
  Finland
 • Jesper Bonde, seniorforsker, ph.d., Dipl. Med. Sci.
  Patologisk Afdeling, Amager Hospital og Hvidovre Hospital
  Region Hovedstaden
  Danmark.

Praktisk information om ph.d.-forsvaret

Forsvaret er offentligt og alle er velkomne.

Tid: 27. oktober, 2023 kl 13:00

Sted: AULA, Regionshospitalet Gødstrup, Hospitalsparken 15, 7400 Herning - se placering på kort over hospitalet


Tilmelding til reception

Tilmelding til receptionen skal ske inden den 13. oktober 2023 til Tina Hovgaard Randrup på mail: tina.randrup@rm.dk

Parkering
Det er gratis at parkere på alle p-pladser ved Regionshospitalet Gødstrup. Dog er der tidsbegrænset parkering på de p-pladser, der ligger tættest på de to indgange. Det er p-områderne P1, P4 og P5, og tidsbegrænsning er på 3 timer.

Se kort hvor hospitalets parkeringpladser er markeret.

Flere oplysninger

Rikke Kamp Damgaard

Cand.scient.san og bioanalytiker

E-mail: rikdam@clin.au.dk og rikdam@rm.dk
Telefon: 20 56 72 77