Birgith Engelst Grove, ph.d. og forsker i AmbuFlex, Center for Patientrapporterede Oplysninger. Foto: Charlotte Ranneries. 

Et afsluttet ph.d.-projekt viser, at ambulant opfølgning for patienter med kronisk nyresygdom kan foregå i hjemmet. Nøglen er digitale spørgeskemaer og tilbud om fysisk fremmøde efter behov.

De seneste år har der været stigende fokus på, hvordan patienter i højere grad kan følges i hjemmet og undgå unødige hospitalsbesøg. En udbredt metode er at anvende digitale spørgeskemaer, hvor patienterne hjemmefra svarer på helbredsrelaterede spørgsmål og registrerer symptomer.

I fagmunde er det kendt som Patientrapporterede Oplysninger (PRO), og et netop afsluttet ph.d.-projekt fra AmbuFlex, Center for Patientrapporterede Oplysninger ved Regionshospitalet Gødstrup har undersøgt, om PRO-baseret opfølgning er lige så sikker og effektiv som ambulant kontrol på hospitalet.

I projektet har ph.d. og forsker Birgith Engelst Grove fulgt 152 patienter med kronisk nyresygdom i 1,5 år. I et klinisk lodtrækningsforsøg blev patienterne inddelt i tre grupper.

En gruppe blev tilbudt PRO-baseret opfølgning, hvor de besvarede spørgeskemaer hjemmefra og fik taget blodprøver på et lokalt sygehus eller sundhedsklinik. En anden gruppe blev fulgt med telefonkonsultationer og spørgeskemaer, og den tredje gruppe kom ind på hospitalet som vanligt til ambulant kontrol.

Resultaterne viser, at PRO-baseret opfølgning kan reducere antallet af hospitalsbesøg uden at påvirke patienternes livskvalitet, sygdomsopfattelse, tryghed og tilfredshed. Dog er det vigtigt at have øget opmærksomhed på udviklingen af patienternes nyrefunktion.

Godt nyt for patienter og sundhedsvæsen

Patienterne i projektet udtrykte, at spørgeskemaerne gav øget kendskab til deres sygdom og forbedrede kommunikationen med lægen. En forudsætning var dog, at lægen inddrog spørgeskemaet i konsultationen, og at patienten kom ind på hospitalet ved forværring af sygdommen eller ved større beslutninger.

De pårørende oplevede også at få bedre indblik i sygdommen og øget forståelse for symptomerne, da de kunne være med, når patienten udfyldte spørgeskemaet og deltage i telefonkonsultationerne.

Nogle læger oplevede, at det var sværere at vurdere patienterne uden en fysisk konsultation. Til gengæld vurderede de, at patientrapporterede oplysninger var et godt redskab, der kan give en mere patientnær samtale og overblik over patientens helbredstilstand - selv på afstand.

Om resultatet siger Birgith Engelst Grove:
- Projektet har vist, at mere hjemmemonitorering af patienter med kronisk nyresygdom er en sikker og farbar vej. Det er gode nyheder for patienterne, der i forvejen bruger meget tid på hospitalet, men også for sundhedsvæsenet som helhed, da man med PRO-baseret opfølgning i højere grad kan fokusere på de patienter, der har behov for at blive set.

Fakta om ph.d.-projektet

Ph.d. projektet har titlen: ”Ambulant opfølgning i hjemmet baseret på patientrapporterede oplysninger hos patienter med kronisk nyresygdom”.

Projektet udgik fra AmbuFlex, Center for Patientrapporterede Oplysninger, Regionshospitalet Gødstrup og Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital i samarbejde med de Nyremedicinske klinikker i Viborg og Gødstrup.

Projektet blev støttet af Karen Elise Jensen Fonden, Trygfonden, Helsefonden og Region Midtjylland. 

Yderligere oplysninger

Birgith Engelst Grove
Ph.d. og forsker i AmbuFlex, Center for Patientrapporterede Oplysninger
Tlf. 2890 4835
E-mail: bigcri@rm.dk