Besøg Region Midtjyllands afklaringskatalog, hvor du finder vejledning til ansvars- og opgavefordeling i forhold til hjælpemidler og behandlingsredskaber:

Læs også om klagemuligheder: Erstatnings- og klagemuligheder samt rådgivning til kommuner og regioner (afklaringskatalog.rm.dk)