Vores grundfortælling er Mulighedernes hospital

Billede af medarbejdere på RH Gødstrup

Det centrale er vores tilgang til mennesker: Alle har noget at bidrage med, for vi tænker i muligheder og løsninger.

Hos os møder du initiativ og vilje til at bane nye veje for patienterne, fagligheden og det gode arbejdsmiljø.

Vi er ambitiøse i vores patientbehandling og som arbejdsplads, og derfor er vi en stærk og entreprenant stemme i det midt- og vestjyske i tæt samarbejde med lokale aktører.

Vision 1.0

Visionsgrafik 1.0 for Regionshospitalet Gødstrup

 

 

Vi vil sætte nye standarder for sammenhængende patientforløb og være en bæredygtig arbejdsplads, hvor alle har mulighed for at bidrage.

Formål

Vision 1.0 for Regionshospitalet Gødstrup udtrykker vores fælles billede af en ønskværdig langsigtet fremtid, og den motiverer os via positive formål.

Visionens formål er at være retningsanvisende og at give anledning til lokale prøvehandlinger og læring. Den anviser pejlemærker, hvor vi vil hen samtidig med, at den hjælper os med at være undersøgende der, hvor vi er nu.

"1.0" betyder, at visionen er en dynamisk rettesnor for, hvad vi vælger at fokusere på over tid. Visionen med tilhørende pejlemærker og værktøjer vil en gang om året være til evaluering og drøftelse mellem hospitalsledelsen, afdelingsledelser og HovedMED-udvalget.

Pejlemærker

5 pejlemærker viser vej for os til at komme hen til en ønskværdig fremtid samtidig med, at de tjener som inspiration til prøvehandlinger og læring.

 • Vi udviser omhu i både akutte og planlagte patientforløb med fokus på højeste faglighed og forbedringer.

 • Vi støtter patientens selvbestemmelse og mestring.

 • Vi indgår i forpligtende partnerskaber.

 • Vi fremmer en attraktiv, digital og unik arbejdsplads baseret på bæredygtighed med plads til dig og til fællesskabet.

 • Vi investerer i forskning, uddannelse og læring.

Den videre proces

Vision 1.0 og tilhørende pejlemærker skal være et brugbart redskab for at udøve ledelse fra mange og forskellige positioner i vores organisation.

Succeskriteriet for visionen er at sætte gang i dialoger af betydning. Det er samtalerne om indholdet i denne, der skal give visionen liv.

Ledere og ledelse på alle niveauer skal selv være med til at skabe forståelsen for, hvad det er vi sigter efter, og hvordan vi sammen er og bliver den bedste udgave af os selv inden for rammerne af visionen.

Afdelings – og funktionsledelser og HovedMED-udvalget inviteres til at give deres bud på:

 • Hvilke processer kan bygges op omkring det at have samtaler af betydning med afsæt i vision, pejlemærker og grundfortællingen om mulighedernes hospital?
 • Hvilke spørgsmål vil være relevante at stille for at leve visionen?

Hospitalsledelsen vil på dialogmøder sammen med afdelingsledelserne følge op på arbejdet, herunder metoder og effekt af visionen.

Tilsvarende vil visionen årligt være genstand for en drøftelse i HovedMED-udvalget.

Guide til Vision 1.0

Vision 1.0 med tilhørende pejlemærker, grundfortælling og værktøjskasse kan bruges af ledere og medarbejdere til at:

 • etablere vigtige samtaler med fælles fokus
 • være et kompas i det fælles udviklingsarbejde
 • give mulighed for at handle, prioritere, undersøge, lære og justere
 • være afsæt og ramme for at skabe og fortælle attraktive historier om arbejdspladsen.

 

Værktøjskasse - primært til ledere

Som ledere er vi vigtige ambassadører, som er med til at få vision 1.0 til at spire og komme til live på Regionshospitalet Gødstrup.

Vi står på grundfortællingen om Mulighedernes hospital, hvilket betyder, at vi ikke kun er med til at skabe muligheder for medarbejderne. Vi er også åbne over for de muligheder, medarbejderne tilbyder os.

Der er metodefrihed, men med vision 1.0 følger en værktøjskasse til inspiration:

Film: Hvad vil vi med visionen?

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Samtalespil - udfold visionen sammen

Samtalespil om vision 1.0

 

Samtalespillet er et puslespil - læg det sammen, som det passer jer. 

Opdateret 02.04.2024:

P.t. er det desværre ikke muligt at bestille ekstra brikker til samtalespillet. Det kan derfor være en idé, at afdelingerne låner brikker af hinanden, da der er masser af brikker i cirkulation.

Ved spørgsmål, skriv til: kommunikation@goedstrup.rm.dk

Handout om vision 1.0

Handoutet indeholder visionssætningen og de fem pejlemærker for vision 1.0 på Regionshospitalet Gødstrup.

PowerPoint om vision 1.0 - med spørgsmål til dialog

 

PowerPoint-præsentationen beskriver visionen og indeholder spørgsmål, der kan være med til at sætte dialogen i gang.

 

PowerPoint om vision 1.0 - kort version

 

PowerPoint-præsentationen beskriver visionen uden spørgsmål til dialog.