Henvisning af patienter

Generelt om henvisningsprocedurer

Regler og aftaler omkring henvisning af patienter til hospitalerne i Region Midtjylland er beskrevet i en regional retningslinje.

Læs regional retningslinje om henvisning af patienter

Henvisningsprocedurer er ofte også beskrevet af den enkelt afdeling

Visitation af akutte patienter

Akutafdelingen side for praksislæger og præhospital kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har behov for at visitere en patient til Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup. 

 

Praksisinformation

Sundhedsfaglig information til praktiserende læger, klinikpersonale og øvrige interesserede i Region Midtjylland ligger på praksis.dk.

På praksis.dk finder du f.eks. information om

  • patientforløb
  • behandlingspakker
  • indsatsområder

Gå til praksis.dk.

Samarbejdsaftale

For perioden 2019-2023 er der udarbejdet en generel sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i Region Midtjylland.

Sundhedsaftalen er inddelt i:

  • en politisk aftale
  • en administrativ aftale
  • en sundhedsfaglig aftale

Læs mere om Sundhedsaftalen  på Region Midtjyllands hjemmeside

Regionale retningslinjer

e-Dok kan du søge i instrukser, retningslinjer og politikker fra hele Region Midtjylland.

Gå til e-Dok