Virtuelle udskrivningsmøder / videomøder

Formål

Formålet med virtuelle udskrivningsmøder er at skabe tryghed og overblik i sektorovergangen samt at forebygge genindlæggelser.

På et virtuelt udskrivningsmøde kan hospitalspersonalet og kommunalt sundhedspersonale indgå i en fælles dialog med patient/borger og pårørende inden udskrivelse fra hospitalet til kommunen.

Fremgangsmåde

Hospitalets personale har til opgave, at lave en faglig vurdering af, om en patient skal tilbydes et virtuelt udskrivningsmøde. Kommunalt personale kan også tage initiativ til et virtuelt udskrivningsmøde, hvis den kommunale sygeplejerske fx allerede ved indlæggelse vurderer, at det kunne give god mening.

Det er hospitalets personales opgave, at skrive i plejeforløbsplanen, at der ønskes et virtuelt udskrivningsmøde. Det kommunens ansvar at besvare med et korrespondancebrev om de har mulighed for at deltage. Hvis kommunen ved indlæggelse ved, at der er ønske om et virtuelt udskrivningsmøde ved udskrivelse noteres det i indlæggelsesrapporten.

Du kan læse mere om de virtuelle udskrivningsmøder via dette link: 2.17.0.24.15 Udskrivningsmøde via video, Sundhedsaftaler Vestklyngen, RHG

Dokumenter til download og links:

Videoer – personalets erfaringer

Både hospitalspersonalet og det kommunale personale har gode erfaringer med de virtuelle udskrivningsmøder. Hør mere om deres erfaringer i videoerne herunder.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.


 

Modtagebesøg

Formål

Formålet med modtagebesøg er at forebygge genindlæggelser ved at skabe tryghed for borgere og pårørende ved hjemkomst samt skabe overblik over den afsluttede indlæggelse og planen for den efterfølgende rehabilitering.

"Modtagebesøg" indebærer, at borgeren får et besøg af en kommunal sygeplejerske i eget hjem, på rehabilitering/akut/MTO eller plejecenter indenfor 24 timer efter udskrivelse. Deltagere på mødet er; sygeplejersken, den udskrevne borger, dennes pårørende og evt. andet sundhedsfagligt personale. På modtagebesøget gennemgår sygeplejersken borgerens indlæggelsesforløb sammen med borgeren og pårørende, herunder udskrivningsrapporten, FMK, evt. lægeepikrisen mv. Derudover skaber sygeplejersken overblik over borgerens planlagte sundhedsindsatser.

Fremgangsmåde

Hospitalets opgave er, at screene patienter/borgere, med henblik på om de skal tilbydes modtagebesøg af en kommunal sygeplejerske indenfor 24 timer efter udskrivelse. Hvis borgeren takker ja sendes besked til kommunen via udskrivningsrapporten.

Kommunens opgave er, at planlægge og gennemføre modtagebesøg inden for 24 timer efter udskrivelsen. Når modtagebesøget er gennemført registreres det i det kommunale omsorgssystem.

Du kan læse mere om modtagebesøg via dette link: 2.17.0.22.5 Modtagebesøg, RHG (åbner e-Dok)

Dokumenter til download og links

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.