Det første hold af nøglemedarbejdere i de kliniske afdelinger i Gødstrup har nyligt afsluttet deres uddannelse i basal palliation. Den vigtige milepæl blev markeret med poster-præsentationer af de cases, som deltagerne har arbejdet med, i Atrium, NIDO, den 20. februar.

Fotos: Søren Braad Andersen.

I Region Midtjylland har der længe været en ambition om at uddanne sundhedsprofessionelle uden om de specialiserede enheder for lindrende behandling i basal palliation.

I 2023 blev det med støtte fra regionen muligt at tilbyde den første tværfaglige uddannelse i basal palliation i Regionshospitalet Gødstrup, der er målrettet sundhedsprofessionelle nøglemedarbejdere i de kliniske afdelinger. 

Vigtig milepæl der giver samlet løft til hospitalets palliative indsats

Den 20. februar blev det første hold af i alt 17 nøglemedarbejdere på tværs af faggrupper fra Akutafdelingen, blodsygdomme, Ernæring, Mave- og Tarmkirurgi, Neurologi- og Fysioergoterapi og Ældresygdomme færdige med uddannelsen, hvilket afdelingsledelsen i Kræftafdelingen anser for at være en vigtig milepæl.

- Uddannelsen er noget, vi længe har drømt om at kunne tilbyde for at kunne rykke tættere sammen i den palliative indsats over for patienter med livstruende sygdom. Og vi er glade for at kunne tilbyde uddannelsen til endnu et hold til efteråret. Det er sådan, at jo flere læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, terapeuter, diætister med flere, der opnår kompetencer i palliation, des bedre bliver vi i fællesskab til at kunne lindre patienterne og løfte livskvaliteten ud fra deres individuelle ønsker og behov, siger cheflæge Hanne Linnet, Kræftafdelingen.

Tværfaglig læring i palliation styrker fokus på det hele menneskes behov

Uddannelsen i basal palliation er udviklet i regi af Enhed for Lindrende Behandling, Regionshospitalet Gødstrup. Her fortæller ledende overlæge Dorte Høst, hvorfor der lægges vægt på en tværfaglig læringstilgang.

- Uddannelsen giver et lille øjebliksbillede af, hvad vi gør for at løfte kompetenceniveauet inden for palliation i Gødstrup. Vi har valgt at have en tværfaglig læringstilgang, fordi lindrende behandling ikke er noget, man kan gøre alene. Det kræver et stærkt tværfagligt samarbejde for eksempelvis at opnå god symptomhåndtering og nødvendig psykosocial støtte til patienten og de pårørende.

Dette kræver, at man går sammen om at kigge på, hvad er det lige denne patient ønsker sig - og har behov for? Disse ting ændrer sig ofte for patienten gennem livsforløbet, siger Dorthe Høst.

Foreløbig har feedbacken på uddannelsen været meget positiv, hvilket glæder overlæge Mie Sand Hougaard og sygeplejerske Jenny Bork-Kolb ved Enhed for Lindrende Behandling, der har stået for at sammensætte den endelige målbeskrivelse og det endelige program for uddannelsen.

- Vi er glade for, at den måde vi har valgt at strukturere undervisningsforløbet på, har givet mening. Deltagerne på det første hold har været meget engagerede og opslugte af undervisningen, siger Mie Sand Hougaard, og tilføjer:

- Undervisningen er tilrettelagt på en sådan måde med emnerne, at deltagerne kommer hele vejen rundt om de ting, der har betydning for patienten og de pårørende i et palliativt forløb. Herudover får de tværfaglige grupper også rig mulighed for at fordybe sig i en case med et særligt fokus på den basale palliative indsats i deres egen klinik.

Resultaterne af opgaven præsenterede grupperne på det første hold som posters på den sidste dag i af uddannelsenden 20. februar. 

Læs mere om, hvad uddannelsen har givet af inspiration i nyheden: Blodsygdomme - håndfast støtte til patienterne og styrket samarbejde om palliation

Fakta om ny tværfaglig uddannelse i basal palliation

Uddannelsen i palliative indsatser på basalt niveau blev udbudt for første gang i 2023. Uddannelsen fortsætter til efteråret 2024 for et nyt hold, primært for de afdelinger der endnu ikke har haft nøglemedarbejdere afsted.

Uddannelsen har tre sammenhængende og overlappende målsætninger:

  • Styrkelse af Palliativ indsats på basalt niveau
  • At fremme identifikationen af patienters behov for palliativ indsats
  • At sikre palliativ indsats til alle patienter med livstruende sygdom uanset diagnose og tidspunkt i sygdomsforløbet.

For at møde uddannelsens mål og dens pædagogiske strategier, er det et tilmeldingskrav, at deltagerne fra hver klinisk afdeling er en tværfaglig gruppe. Denne gruppe skal indeholde deltagere fra mindst to faggrupper – fx en læge og en sygeplejerske og/eller en terapeut.

Uddannelsen er en kombination af 3 2-dags moduler med oplæg, gruppearbejde og øvelser samt arbejde i klinikken og på studiedage. Al læring er tænkt at skulle ske tværfagligt, om end der naturligvis vil være læringsmål, der er mere rettet mod den ene faggruppe frem for den anden.

Som kompetenceevalueringsmetode er fordybelsesopgaven central. Målet med denne opgave er at deltagerne, tværfagligt, får et særligt fokus på opdatering eller forbedring af den basale palliative indsats i egen klinik. Og denne præsenteres som en poster sammen med en mundtlig fremstilling på sidste dag i uddannelsen.

I mellem modulerne havde kursisterne tværfagligt forberedt en opgave til kommende modul - også dette er en del i at sikre læring og kompetenceudvikling.

Uddannelsen generiske kompetencer som relateres til kursisternes kliniske praksis er:

  • Tværfaglighed. At kunne samarbejde relevant mellem kolleger, faggrupper, specialer og sektorer.
  • Symptomhåndtering. At kunne håndtere symptomer, farmakologisk såvel som nonfarmakologisk.
  • At kunne have effektive samtaler med fokus på patientens perspektiv på sit liv, sygdom, ønsker og værdier.