Lægeuddannelsen kan deles op i trin. Dialogen handler primært om medicinstuderende (6 år).

Lægeuddannelsen kan deles op i trin. Dialogen handler primært om medicinstuderende (6 år). Illustration: Region Midtjylland.

25.09.203

PRESSEMEDDELELSE FRA REGION MIDTJYLLAND

Partierne bag budgetaftalen for 2024 har bedt Region Midtjyllands administration om at få et konkret bud på, hvordan der kan uddannes læger via Regionshospitalet Gødstrup.

Borgernes adgang til praktiserende læger har stor betydning for lighed og ulighed i sundhed. Region Midtjylland går derfor nu i dialog med Aarhus Universitet, praktiserende læger, Videreuddannelsesregion Nord og kommuner i den vestlige del af regionen om en særligt tilrettelagt uddannelse af lægestuderende, hvor der skal være et større fokus på almen medicin.

Bopælen er vigtig

I den forbindelse er Regionshospitalet Gødstrup med forsknings- og uddannelsesfaciliteterne i NIDO tiltænkt en særlig rolle.

- Når det er meget interessant for Region Midtjylland at se på muligheden for, at der i den vestlige del af regionen uddannes læger med et stærkt element rettet mod almen praksis, så er det fordi, nyuddannede læger ofte slår sig ned og finder arbejde i det område, de bor i under uddannelsen. Så ved siden af, at en kandidatuddannelse på det store hospital i Vest også er fantastisk spændende mulighed for hospitalet, så er det i høj grad den geografiske effekt, vi håber på, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Stort forarbejde forude

Det politiske flertal i regionsrådet beder i budgetaftalen om at få forelagt overvejelser om uddannelsens tilrettelæggelse, oplysninger om de fysiske uddannelsesrammer og fakta om de studerendes muligheder for at bosætte sig lokalt under uddannelsen.

Dekan Anne-Mette Hvas fra det sundhedsvidenskabelig fakultet, Health, Aarhus Universitet ser frem til en dialog med Region Midtjylland om mulighederne for at uddanne læger i Gødstrup med et særligt fokus på almen medicin.

- Jeg er glad for, at Region Midt inviterer os til at drøfte disse muligheder. Som universitet skal vi bidrage til at løse de store samfundsudfordringer, og en af dem kan være at afhjælpe fremtidig lægemangel i den vestlige del af vores region. Vi uddanner stærke kandidater i medicin, og det er jeg sikker på, at vi også vil kunne gøre i Gødstrup, hvis de rette betingelser er til stede, siger hun.

NIDO bliver udgangspunkt

Bliver de politiske ambitioner til beslutninger, kommer NIDO | Center for Forskning og Uddannelse ved Regionshospitalet Gødstrup givet til at spille en central rolle. Det kan betyde, at der bliver behov for udbygning af centerets kapacitet.

- Jeg vil gerne på dette meget tidlige stade i afklaringen benytte lejligheden til at kvittere for bred politisk og lokal interesse for at være med til at sikre langsigtet udvikling og lægedækning i hele regionen. Det gælder særligt regionsrådsmedlem Bo Jensen (C), som lægger mange kræfter i sagen, siger Anders Kühnau.

Ved tilblivelsen af det nye hospital samlede region, hospital, kommuner, erhvervsliv, fonde og private donorer i alt 150 mio. kr. til nye og moderne rammer til netop forskning og uddannelse. Resultatet blev 5.000 m2 bygning i tilknytning til Regionshospitalet Gødstrup, hvor NIDO | Center for Forskning og Uddannelse i dag har til huse, og herunder en delt ambition om at lade centret være katalysator for at gro nye uddannelses- og læringsmiljøer i denne del af Danmark.

Forligskredsen bag budget 2024 har bedt om, at regionsrådet bliver præsenteret for et konkret beslutningsoplæg inden sommeren 2024.

Kontakt

Anders Kühnau (A)

Regionsrådsformand i Region Midtjylland
Kontakt via pressevagten tlf. 7841 0666
Formand for Danske Regioner
kuhnau@rr.rm.dk
Læs mere om Anders Kühnau på www.rm.dk

Dekan Anne-Mette Hvas

Aarhus Universitet, Health
Tlf. 2830 1036
health.kommunikation@au.dk

Kommunikationschef Finn Møller

Regionshospitalet Gødstrup
Tlf. 5125 3537
Finn.Moeller@goedstrup.rm.dk

Kontaktoplysninger på medlemmer af regionsrådet

Regionsrådets 41 medlemmer er valgt for 1. januar 2022 til 31. december 2025. Alle har egen side med oplysninger om politikeren.
Se oversigt over regionsrådsmedlemmer på www.rm.dk

Regionens pressevagt

(Hverdage kl. 6-18, weekender kl. 8-16. Helligdage lukket. Bemærk, at der ikke kan sendes SMS'er til nummeret)
Tlf. 7841 0666
presse@rm.dk
Se kontaktoplysninger på pressevagter på regionens hospitaler med mere.