Klinisk funktion (for borgere der har været eller er på vej til rehabiliteringsteamet)

Borger henvises til Klinisk Funktion efter anvisning fra sundhedskoordinator eller rehabiliteringsteam (se evt. yderligere vejledning):

Henvisninger til Klinisk Funktion modtages via Mediconnect Proces. Husk:

 • Borger telefonnummer på borger-fanen i Mediconnect.
 • Samtykkeerklæring til Klinisk Funktion, hvor borger giver Klinisk Funktion samtykke til:
  • Kommunen og Klinisk Funktion kan gensidigt udveksle relevante oplysninger til brug for at vurdere sagen.
  • Klinisk Funktion kan indhente og videregive relevante oplysninger fra sundhedsvæsenet i øvrigt til brug for behandling af sagen i Klinisk Funktion.
  • Relevante oplysninger må videresendes fra kommunen og Klinisk Funktion til praktiserende læge.

Hvis samtykket er indhentet mundtligt, bedes dette fremgå af sagsakterne i form af, hvad borgeren har samtykket til samt datering.

Følgende sagsakter, foruden ovennævnte, skal foreligge: 

 • Relevante helbredsakter, herunder LÆ265 hvis den foreligger
 • Socialfaglige sagsakter herunder kort socialfagligt resume
 • Rehabiliteringsplanens forberedende del
 • Rehabiliteringsteamets indstilling

Henvisningsblanket til Klinisk Funktion (LÆ271) fremkommer af sig selv i Mediconnect proces, når sagen her fra videresendes til Klinisk Funktion.

Ring til os på telefon 78435000, hvis der er spørgsmål vedrørende ovenstående.

Specialistteamet/øvrige henvisninger

Kommuner kan købe helbredsmæssige udredninger i de sager, som ikke er omfattet af Klinisk Funktion. 

HUSK at anføre borgers telefonnummer på henvisningsblanketten.

Følgende sagsakter skal medsendes henvisningen:

 • Relevante helbredsakter, herunder en lægeattest som er mindre end et år gammel.
 • Socialfaglige sagsakter herunder kort socialfagligt resumé inkl. beskrivelse af tidligere beskæftigelsesrettede indsatser.

Udredningsforløb

Tal med din borger om henvisningen til os.

Et udredningsforløb hos os forudsætter, at borger er indstillet på at fortælle om sin baggrund og sine vanskeligheder samt eventuelt medvirke til testning af både personlighedsmæssige og kognitive forhold.

Vores udredninger kræver fremmøde på ca. 3-6 timer fordelt over ca. 1-3 fremmødegange.

Borger er meget velkommen til at medbringe mentor eller anden støtteperson til aftalerne hos os.

Vi tilbyder IKKE at komme ud og lave undersøgelserne, hverken i borgers eget hjem eller på Jobcenter.

Se vores videoer om socialmedicinsk og psykologisk undersøgelse

Vi ser gerne, at der lægges en plan for, hvordan borger støttes til at fremmøde hos os, herunder at der fra jobcentrets side tages stilling til, om transport og ledsagelse vil være den rigtige foranstaltning. Afbud og udeblivelser er uanset årsag stærkt generende for såvel borger, kommunen og Socialmedicin og Rehabilitering. Ved udeblivelse eller sent afbud afsluttes sagen, som efterfølgende må genhenvises, når der ligger en ny plan der kan sikre fremmøde.  

Henvisende sagsbehandler modtager kopi af de indkaldelser som sendes til borger.

Har du spørgsmål til borgerens forløb i øvrigt er du velkommen til at kontakte os via telefon 78 43 50 00 eller mail socialmedicin@goedstrup.rm.dk

Tolkebistand

Hvis der er behov for tolkebistand, sørger du som henviser for bestilling og betaling af tolk. Til brug herfor får du tilsendt en kopi af indkaldelse af borger, hvoraf tidspunkt, adresse og dato fremgår.

Du hører fra vores visitation i løbet af en uge.  
Du er meget velkommen til at kontakte visitationen, hvis du har spørgsmål.

Kontakt

Kontakt sekretariatet

Telefon: 78 43 50 00 

Telefontid: Mandag til torsdag kl. 07:30-15:00 og fredag kl. 07:30-14:00

Mail: socialmedicin@goedstrup.rm.dk

Kontakt ledelsen

Ulrik Steen, telefon 29 61 08 72
Cheflæge

Camilla Rasmussen, telefon 21 77 99 36
Chefpsykolog

Sikker mail:
Send mail via borger.dk

Adresse

Klinik for Socialmedicin og Rehabilitering Aarhus
Socialmedicin og Rehabilitering
Regionshuset Aarhus
Olof Palmes Allé 19
8200 Aarhus N

Klinik for Socialmedicin og Rehabilitering Gødstrup
Socialmedicin og Rehabilitering
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Følg os på LinkedIn

Følg os på LinkedIn