Urinvejskirurgi har aktiviteter på Regionshospitalt Gødstrup og på Regionshospitalet Viborg.

På Regionshospitalet Gødstrup har vi to sengeafsnit, ambulatorie, akutmodtagelse, dagkirurgisk afsnit samt et operationsafsnit, hvor større kirurgi varetages.

På Regionshospitaalet Viborg har vi klinik og dagkirurgisk aktivitet.

Velkommen

Hjertelig velkommen på Urinvejskirurgi. Som en del af din introduktion får du adgang til en app, som ved hjælp af tekst, billeder og små videoklip introducerer dig for din nye arbejdsplads. 

I stedet for at få et introprogram og forskellige informationer på papir vil app'en give dig relevante oplysninger undervejs. Det gælder eksempelvis information som: Hvor skal jeg møde ind? Hvornår skal jeg møde? Hvordan foregår vagtskifte? Hvad skal jeg gøre i forskellige akutte situationer?

Vi tilrettelægger 14 dages introduktionsprogram for dig. Undervisning og andre aftaler i den forbindelse, vil du blive indkaldt til via Outlook.

Når du har været ansat en måned, vil du blive inviteret til en obligatorisk fælles introduktionsdag.

Uddannelse

Vi er en aktiv uddannelsesafdeling, der hvert år uddanner:

  • 1-2 yngre læger i klinisk basisuddannelse
  • 1-5 læger i introstilling til urologi
  • 5-9 læger der er i hoveduddannelsesforløb til urologi

Derudover har vi medicinstuderende på 2. og 8. semester i afdelingen.

Læs mere om lægeuddannelsen i afdelingen.

 

Afdelingens læger

Urologiske videoer

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte:

Thomas Boserup Halphen
Cheflæge

Bettina Lund-Nielsen, tlf. 7843 9421
Cheflsygeplejerske

Adresse

Urinvejskirurgi
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15 
7400 Herning

Find vej til hospitalet og se oversigtskort

Telefon: 7843 9426