Intensivsygeplejerske Birthe Husted og oversygeplejerske Dorthe Goul, Operation og Intensiv, har været med til at søge midler til projektet. Foto: Søren Braad Andersen.

Med 2,5 mio. kr. i støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og 0,5 mio. kr. fra Ege Fonden – Vibeke og Mads Eg Damgaards Fond - sættes der gang i opførelsen af to udendørs terapiterrasser.

Et afbræk og fornyet energi for patienten

Terapiterasserne skal give intensivpatienter og deres pårørende mulighed for ophold og samvær i et frirum på Regionshospitalet Gødstrup. Bag projektet står en gruppe af sygeplejersker fra Intensivbehandlingsafsnittet på hospitalet.

Indlæggelse på en intensiv afdeling på et hospital kan være en traumatisk oplevelse for både patient og pårørende. Her bevæger man sig på kanten mellem liv og død, og denne tilstand kan være et vilkår i kortere eller længere tid. Som pårørende til en intensiv patient følger der ofte stor utryghed med på grund af uvisheden i sygdomsforløbet.

Disse faktorer er baggrund for, at en gruppe af sygeplejersker har valgt at sætte handling bag tanke, og er lykkedes med at opnå støtte til projektet på samlet 3 mio. kr. Bevillingerne skal gå til opførelse af to sydvendte terrasser i nær tilknytning til sengestuerne på intensiv afdeling.

Oversygeplejerske Dorthe Goul fra Intensivbehandlingsafsnittet fortæller:

- De hvide vægge og lyde fra apparatur på stuen minder patienten og de pårørende om alvoren i forløbet. Et afbræk fra de kliniske omgivelser på stuen kan give patienten fornyet energi til genoptræning.

- Vi har erfaret, at muligheden for at komme ud i frisk luft har medvirket til, at patienterne får livsgnisten tilbage. Vi er derfor meget taknemmelige for, at Den A.P. Møllerske Støttefond og Ege Fonden har valgt at støtte denne svært belastede patientgruppe.

I fondsansøgningerne er der lagt vægt på, at terapiterrasserne indrettes med en god rumopdeling, så flere kan anvende dem til forskellige formål. Indretningen skal tage højde for, at intensivpatienters bevægelighed kan være svært begrænset og sanserne derfor nødvendigvis skal kunne stimuleres fra liggende eller siddende stilling.

Der skal være lettilgængelige siddepladser og adgang for sengeliggende. Områder af terapiterrasserne skal være overdækket eller med mulighed for at etablere skygge.

Den endelige planlægning og indretning af terapiterrasserne forventes igangsat i løbet af foråret og planen er at kunne tage dem i brug til efteråret.

Flere oplysninger

Oversygeplejerske Dorthe Goul
Operation og Intensiv
Tlf. 2130 1017

Sygeplejefaglig direktør Rikke Degn
Regionshospitalet Gødstrup
Tlf. 2819 4002