For sygeplejerske Tine Zaar giver delirstuens grønne farve en følelse af ro. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.  

21.03.2024

Kan man lindre den farlige tilstand delirium hos patienter ved at placere dem på en sengestue med en særlig atmosfære? Det har personalet på Urinvejskirurgisk Sengeafsnit testet de seneste 5 måneder. Nu er evalueringen klar, og den viser at stuens indretning skaber værdi for både patienter, personale og pårørende.

"Når man kommer ind på stuen, får man en fornemmelse af ro. Det er ligesom stuen omslutter mig og pulsen falder. Det giver mig lyst til at være der. Det er ikke så meget tingene i rummet men mere farven på væggene."

Sådan siger sygeplejerske Tine Zaar om sine oplevelser med at arbejde på stue B618, Urinvejskirurgisk Sengeafsnit.

Siden oktober 2023 har denne særlige delir-stue været i brug som et forsøg, og man har her placeret patienter, der var let til moderat delirøse, eller i fare for at blive det.

Stuen er noget helt specielt. Modsat alle andre sengestuer på det nye hospital, er væggene her grønne. Her er gardiner for vinduet og møbler med stof, og så er her mulighed for at tænde for et lydtapet af naturlyde som eksempelvis fuglefløjt og en rislende bæk.

 Grønne farver, gardiner og lamper i bløde former, skal, sammen med et lydtapet af naturlyde, gøre delir-stuen mere hjemlig og tryg. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation

Supplerer behandlingen

Pilotprojektet med den delir-dæmpende stue, er netop blevet evalueret, og resultatet - om end det bygger på et begrænset antal patienter – viser, at den særlige stue skaber værdi for både patienter, pårørende og personale.

Det er et billede som oversygeplejerske Merete Haubjerg Sørensen kan genkende:

"Personalet siger, at det kan noget, det rum. De mærker forskellen. Vi kan ikke vide, om det er farven på væggen, lyduniverset eller medicinen, der gør det, men de oplever, at patienterne er mere rolige".

På urinvejskirurgisk sengeafsnit er der ofte delirøse patienter, derfor er oversygeplejersken virkelig glad for at have fået lov til at teste denne særlige stue på patienterne.

"Det er en anden måde at behandle patienterne på. Hvor vi ellers forsøger at skærme de delirøse patienter mest muligt mod sanseindtryk, da de kan være meget følsomme overfor eksempelvis lys og lyd, kan vi på stue B618 i højere grad styre hvilke sansestimuli, patienten får", forklarer hun, og fortsætter:  

"Det bedste ved det hele er, at vi nu ikke kun kan basere behandlingen på medicin og non-farmakologiske tiltag som f.eks afskærmning. Nu har vi noget, der kan supplere behandlingen. Vi har mange delirøse patienter hos os, og derfor er virkelig rart at have endnu en ting, vi kan gøre brug af for at forsøge at hjælpe patienten ud af den lidelsesfulde tilstand."

Version 2,0 på vej

Nu hvor pilotprojektet er slut, står stuen tilbage med den grønne farve på væggene. De særlige møbler skal leveres tilbage, da de kun var til låns, men arbejdet med at bruge sengestuens miljø til at dæmpe delir, stopper ikke her.

 

Oversygeplejerske Merete Hauborg Sørensen på delirstuen. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation

"Vi har lært at rum og farver kan gøre en forskel, primært for patienterne, men også for personalet", forklare Merete Haubjerg, og fortsætter:

"Den flotte evaluering kalder på flere undersøgelser af effekten af miljøet på stuen. Vi vil derfor lave en delirstue version 2.0. Vi beholder lyduniverset og farven på væggene, men møblerne holdt ikke de høje hygiejne-standarder, der er på et hospital, og vi skal derfor have en anden type ind. Vi vil stadig gerne have møbler i bløde former"

Sygeplejerske Tine Zaar vil også gerne arbejde videre på stuen:

"Vi kan mærke, at folk synes, der er et dejligt rum. I forhold til om det virker på delir, så bliver det interessant at se, om det kan gøre, at patienterne ikke kommer i så dyb og langvarig delir. om det kan forebygge noget, så vi undgår nogle lidelser hos patienten"