Krista Neesgaard er 72 og glad for at være med i Seniorkorpset på Regionshospitalet Gødstrup. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

03.04.2024

Det er ofte med kort varsel, når en patient ordineres fast vagt. Det gør det svært for afdelingerne at finde vagter med de rette sundhedsfaglige kompetencer, der kan træde til uden at det ødelægger vagtplanerne. Men nu hjælper Gødstrups seniorkorps med at tage de faste vagter, og det er en stor succes.

Hvis en patient har delirium, er meget utryg eller har brug for at blive skærmet eller overvåget, kan lægen ordinere en fast vagt. Det betyder, at en medarbejder skal være fast på patientens stue så længe lægen vurderer det nødvendigt.

Hidtil har de faste vagter skullet besættes af vikarer, hvoraf nogle ikke har en sundhedsfaglig baggrund, eller der har måttet tildeles overarbejde til det allerede vagtsatte personale.

Men siden januar har en prøvehandling været i fuld gang på Nyremedicin, i Hjertesygdomme og i Neurologien, og pr. 1. april 2024 er Mave og Tarmkirurgi, Ældresygdomme og Mave-, Tarm-, Lever- og Infektionssygdomme også kommet med. På disse sengeafsnit er det primært medlemmer af hospitalets seniorkorps, der tilbydes de faste vagter, og dermed er det er mennesker, med en solid sundhedsfaglig erfaring, der træder til, når behovet er der.

”Jeg kan gøre en forskel med min erfaring”

En af dem, der har taget en del faste vagter, er Krista Neesgaard. Hun er 72 år, pensioneret social og sundhedsassistent, og har en bred erfaring fra blandt andet plejehjem, forsorgshjem og daghjem.

- Jeg synes, det er skønt, at jeg kan gøre en forskel med min erfaring. Og jeg synes, det er en god udfordring for mig, fortæller Krista Neesgaard og fortsætter:

- Når man er fast tilkoblet én person, kan man få en tæt kontakt og virkelig hjælpe dem. Det kan også give gode snakke, hvis patienten kan tåle det. Ved nogle patienter skal man jo passe på med stimuli.

Krista Neesgaard har været en del af seniorkorpset på Regionshospitalet Gødstrup, siden det startede i april 2022, og hun var ikke i tvivl om, at hun ville melde sig til fast-vagt-ordningen, da det blev en mulighed.  

- Jeg vil gerne blive ved med at møde mennesker og bruge min erfaring. Og jeg har stadigvæk min frihed til at kunne sige fra. På den måde bestemmer jeg selv over min vagtplan. Jeg har f.eks. valgt kun at have vagter i dagtid, forklarer hun.

Ideelle til opgaven

Formålet med at have en fast vagt hos patienten er, at patienten undgår unødig risiko i forbindelse med indlæggelsen. Derfor er seniorerne, med deres store sundhedsfaglige erfaring, ideelle til opgaven.

 

Seniorerne er ideelle opgaven med de faste vagter. Det mener oversygeplejerske Else Trabjerg fra Nyremedicinsk Sengeafsnit. Foto: Søren Braad Andersen. Kommunikation.

Det mener Else Trabjerg, der er oversygeplejerske på Nyremedicinsk Sengeafsnit, der har været med i prøvehandlingen fra starten.

- Det gør en verden til forskel, at den faste vagt er sundhedsfagligt uddannet og kan varetage plejen af patienten. Her vil jeg sige jo mere erfaring jo bedre, siger hun og fortsætter:

- Og så kommer seniorerne også med den enorme fordel, at de har mange års erfaring også i at kommunikere med de pårørende, og at de kan bidrage med deres observationer og reflektioner omkring patienten. De er en stor aflastning for det øvrige personale på afdelingen.

Seniorerne står dog ikke alene med ansvaret for patienten. Der er altid tilknyttet en sygeplejerske med ansvar for patienten og en kollega, som kan tilkaldes og være behjælpelig med den pleje, som ellers forventes håndteret af den faste vagt.

- De faste vagter kommer med vidt forskellige sundhedsfaglige baggrunde, og ikke alle har den samme kunnen. Derfor er det vigtigt for os, at der er en afklaring af kompetencer og faste aftaler omkring hvem, der håndterer hvad. 

Netop det med det faste aftaler, og plads til at bruge sine kompetencer, er også vigtig for Krista Neesgaard.

- Personalet skal også vænne sig til, at det er en sundhedsfaglig person, der sidder som fast vagt. Vi kan faktisk tage en stor del af de plejemæssige opgaver, og på den måde aflaste resten af personalet, fortæller hun og fortsætter:  

- Mange tror det er dødens pølse at sidde inde hos en den samme patient hele dagen, men man må faktisk gøre mange ting, hvis man har baggrunden for det.

Win, win, win

Ideen til udvidelsen af seniorkorpset kommer fra korpsets to stiftere Charlotte Dahl og Charlotte Mouritsen, der begge arbejder i hospitalets stab.

De skulle hjælpe afdelingerne med at løse udfordringen med at finde kvalificerede faste vagter til patienterne. Det var en udfordring, der var til at føle på, for alene i Medicinsk Afdeling var der i 4. kvartal 2023 mere end 400 fast-vagt vagter.

Her fire måneder inde i prøvehandlingen ser Charlotte Dahl og Charlotte Mouritsen mange fordele ved at bruge seniorkorpset til de faste vagter:     

Det er et win, at det med seniorkorpset er kvalificeret personale, der tager de faste vagter. Hvis vi skal bruge eksterne vikarbureauer, er det ofte ufaglærte personer, der tager vagterne.

Det er også et win, at koordinatorerne på afdelingerne skal bruge mindre tid på at finde en fast vagt. Førhen kunne de ofte bruge timer på at ringe rundt, før der blev fundet en, der kunne tage den faste vagt - og det går ikke ud over vagtplanlægningen, som det ellers vil gøre, hvis en fastansat blev forlænget og fik overarbejde.

Og så er det et win, at hospitalet undgår at bruge dyre vikarbureauer, forklarer de to stabsmedarbejdere. 

Med det gode erfaringer i menter er det tanken, at Fast-Vagt-ordningen for seniorkorpset skal udvides til andre afdelinger. Det kommer til at betyde, at vi kommer til at får brug for mange flere i seniorkorpset i fremtiden.

HR-konsulent Charlotte Dahl og Kvalitetskonsulent Charlotte Mouritsen er idemagerne bag Seniorkorpset på Regionshospitalet Gødstrup. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation. 

Sådan kommer du med i Seniorkorpset

Alle der er interesseret i være med i Seniorkorpset, er derfor velkomne til at kontakte kvalitetskonsulent Charlotte Mouritsen: chamou@rm.dk eller HR-konsulent Charlotte Dahl: charlotte.dahl@goedstrup.rm.dk