20240530_Jon Olsson anæstesi robot_1_1460px_E3A7184.jpg

Afdelingslæge Jon Emil Philip Olsson fra Operation og Intensiv (til venstre i billedet) har sammen med sine kolleger og RPA-teamet på Regionshospitalet Gødstrup udviklet en robotløsning, som kollegerne i Viborg har ladet sig inspirere af. Foto: Søren Braad Andersen, Regionshospitalet Gødstrup.

De fleste læger vil hellere have fokus på patienterne end på mus, flueben og computerskærm. Derfor giver det god mening at udvikle løsninger, som frigiver eksempelvis anæstesilægernes tid og opmærksomhed og lader robotteknologien klare de mest rutineprægede opgaver.

Det mener overlæge Lars Dalsgaard Bech fra Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg. Sammen med sine kolleger i bedøvelsesklinikken i Viborg og fagfæller fra Operation og Intensiv på Regionshospitalet Gødstrup har han derfor med hjælp fra Sundheds-It i Viborg og RPA-teamet i Gødstrup udviklet en løsning, som kan lette anæstesilægernes arbejde en smule.

- I forbindelse med bedøvelse skal der gennemføres anæstesiprocedurer og tilsyn, som kræver utroligt mange klik, flueben og udfyldning af skemaer. Mange af tingene er noget, som i forvejen findes i systemet, og det giver simpelthen ingen mening, at vi skal bruge tid på at stå og udfylde de samme informationer, som andre kolleger allerede har noteret. Så løsningen sparer os for dét, jeg vil tillade mig at kalde ”noller-arbejde”, forklarer Lars Dalsgaard Bech.

Opfundet i Gødstrup, videreudviklet i Viborg

Ideen til robotløsningerne kom i første omgang fra Regionshospitalet Gødstrup.

Her havde afdelingslæge Jon Emil Philip Olsson fra Operation og Intensiv sammen med sine kolleger udviklet en robotløsning, som kunne hjælpe med at udfylde de påkrævede skemaer ved anæstesitilsyn forud for bedøvelse – for eksempel oplysninger om patientens højde, vægt, rygning og tidligere bedøvelser. Alt sammen oplysninger, som andre kolleger i forvejen har noteret i den elektroniske patientjournal, og som kan søges frem og omsættes til relevante felter i ”anæstesiologisk tilsyn”.

- Vi havde problemer med at få oplysningerne fra anæstesitilsynene indregistreret korrekt i den nationale anæstesidatabase, og så derfor en mulighed for at få automatiseret arbejdsgangen. Med minimum 20.000 anæstesitilsyn om året, bliver det hurtigt til mange sparede arbejdstimer for lægerne, som vi i stedet kan bruge på dialogen med patienten, ligesom vi ved de fysiske tilsyn kan mindske ventetiden for patienterne, siger Jon Emil Philip Olsson.

I Viborg hørte Lars Dalsgaard Bech og hans kolleger om løsningen og kunne hurtigt se potentialet. Samtidig kunne de se muligheder i at udvide løsningen til også at omfatte dokumentation i forbindelse med bedøvelsen.

- Også her kan vi lade robotten overtage arbejdet og finde de relevante oplysninger, mens vi selv holder fingrene fra musen. Og for os er gevinsten faktisk endnu større her, fordi det sparer os for mere tid og dokumentationsarbejde, siger Lars Dalsgaard Bech.

240426 Robotløsninger i anæstesien_6II0833_20cm.jpg

Overlæge Lars Dalsgaard Bech, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg ved skærmen, sammen med kolleger. Foto: Agata Leczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

På Operation og Intensiv i Gødstrup har man ikke fuldt ud implementeret robotløsningen som i Viborg, men afdelingslæge Jon Emil Philip Olsson mener, den har potentiale:

- Vi ønsker også at få robotten til at hente relevant dokumentation fra tidligere til anæstesiproceduren, ligesom lægerne har gjort på operationsafdelingen i Viborg. Dette vil især lette arbejdet for anæstesisygeplejerskerne og spare tid for dem, når de starter operationsstuen op.

Tiden bruges til nærvær og pause

Robot færdig.jpg

Robotten er færdig med sin opgave. Foto: Agata Leczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

Vurderingen er, at de nye robotløsninger sparer lægerne for 2 minutter pr. anæstesitilsyn og 8 minutter pr. anæstesiprocedure. Og de tal løber selvsagt op, når man som i Viborg skal gange tallene op med cirka 10.000 procedurer og tilsyn på årsbasis.

- Tidsbesparelsen betyder ikke, at vi kan gennemføre bedøvelsen hurtigere eller nå flere patienter, men løsningen frigiver tid og hjernekapacitet til andre opgaver. Det giver os mulighed for at have øjnene på patienten i stedet for skærmen og være mere nærværende i forhold vores kolleger – eller stemple mentalt ud et kort øjeblik og hvile hovedet, så vi er helt skarpe på de opgaver, som kræver vores fulde opmærksomhed, forklarer Lars Dalsgaard Bech.

Han er ikke bekymret for, at den nye løsning vil forringe kvaliteten af lægernes arbejde. Lægerne har fortsat ansvaret for skemaernes indhold og patienternes bedøvelse men får blot hjælp fra robotløsningen til det administrative dokumentationsarbejde.

- Der er ingen patienter, som får en bedre behandling af, at lægen står og sætter en masse flueben på en computerskærm. Tværtimod kan patienterne få gavn af, at vi er mere nærværende og kan bruge vores mentale båndbredde på noget andet end computeren. Så i min optik er løsningen en gevinst for både medarbejderne og patienterne, mener Lars Dalsgaard Bech.

Regionshospitalet Gødstrup har pt i alt 83 robotter i drift, mens Hospitalsenhed Midt (som Regionshospitalet Viborg er en del af) har 53 robotter i sving.

Hver robotløsning sparer i gennemsnit hospitalerne for 200-250 timer årligt.