Biolog Astrid Sahl Andersen registrerer plantearter i Gødstrup. Foto: Dorthe Gærup Olesen, Kommunikation.

14.06.2024

Hvordan skaber vi mere biodiversitet omkring hospitalet, uden at det koster ekstra i drift? Det skal et samarbejdsprojekt mellem biologer, Regionshospitalet Gødstrup og Region Midtjylland nu finde ud af.  

Hare-kløver, hvidkløver, gul kløver, fin kløver, rødkløver, muse-vikke, liden fugleklo…

Listen over plantearter, som kvinden iført den røde regnjakke noterer sig, er lang. I den lette sommerregn går hun undersøgende rundt på de grønne områder omkring det nye hospital.

Kvinden hedder Astrid Sahl Andersen. Hun er biolog med specialviden indenfor botanik og ansat hos konsulentvirksomheden COWI. I dag har hun til opgave, at registrere hvilke planter og dyr hun ser på tre udvalgte områder rundt om på hospitalets grund.

- Jeg registrerer hvilke plantearter, der er på arealet og hvilke ressourcer og levesteder for insekter, jeg kan se. Hvis jeg ser dyr, registrerer jeg også dem, men der er fokus på planterne, da de er en god indikation på arealets tilstand og kan ses i regnvejr, forklarer hun.

Formålet med Astrids besøg er, at lave en såkaldt baseline undersøgelse før et større arbejde med at fremme biodiversiteten går i gang. På denne måde får man et billede af, hvilke planter og dyrearter, der lever på området nu - og man kan se om de tiltag, der er på vej for at forbedre biodiversiteten, rent faktisk virker.

Det er Regional Udvikling i Region Midtjylland, der har bestilt COWI til at lave et analysearbejde og komme med nogle anbefalinger til hvordan biodiversiteten styrkes i to pilotprojekter.

Det ene projekt skal udføres på det nybyggede regionshospital i Gødstrup, der indtil for få år siden var en byggeplads, hvor store maskiner havde fortrængt det meste plante og dyreliv.

- Fordi det er et nyt hospital, der lige været byggeplads, er der som udgangspunkt dårlige forhold for biodiversiteten her i Gødstrup. Det betyder, at vi skal vi starte forfra, men også en mulighed for at lære noget til andre projekter fremover, siger Lilli Gruwier, der også selv er biolog hos COWI, og har det overordnede ansvar for den faglige vurdering af biodiversiteten i projektet.

Det andet projekt foregår på Døgninstitutionen Granbo, som er en institution for børn og unge, og som ligger i ældre men nyrenoverede bygninger i Dalstrup på Djursland.

De to pilotprojekter er en del af Region Midtjyllands strategi for at bevare og forbedre biodiversiteten i regionen, og ambitionen er, at pilotprojekterne kan danne grundlag for mere generelle erfaringer og anbefalinger, der kan bruges på andre arealer med samme naturtype.

Tæt samarbejde med hospitalet

Jacob Pedersen, der er teknisk chef på Regionshospitalet Gødstrup, har ansvaret for den praktiske udførelse af projektet. Her ses han sammen med Biolog Astrid Sahl Andersen. Foto: Dorthe Gærup Olesen, Kommunikation.

Når analysearbejdet er forbi, vil biologerne udvælge en håndfuld fokusarter, som man vil følge over tid. Det kan være nogle, der er særligt sjældne eller fredede – og også nogle mere almindelige arter, som med stor sandsynlighed vi kunne etablere sig.

- I Gødstrup er der eksempelvis set harer på regionshospitalets område. Måske kan der komme flere af dem? Og tårnfalke, dem er allerede sat rugekasser op til. Derudover kan det være arter som ugler og eller jordbier vi fokuserer på, forklarer Lilli Gruwier. Hun fortsætter:

- Målet er at skabe mere biodiversitet ved at styrke de lokale arter. Det er noget vi gør i tæt samarbejde med hospitalet, for det skal hænge sammen praktisk, økonomisk og i forhold med hvordan området bruges af patienter og personale.

For at planerne kan føres ud i livet, skal COWI levere en overordnet plejeplan, som hospitalets driftsafdeling kan bruge som værktøj i arbejdet med at styrke biodiversiteten.

- Det er spændende at blive klogere på det her område. Som offentlig virksomhed kommer vi ikke udenom at skulle tænke meget på, hvor stort vores aftryk er på både klimaet og biodiversiteten. Med dette projekt får vi en viden, der gør at vi kan tænke biodiversitet ind i det arbejde, vi alligevel har med at passe udearealerne, siger Jacob Pedersen, der er teknisk chef på Regionshospitalet Gødstrup, og ansvarlig for driften af udearealerne. Han fortsætter:

- For os er det dog vigtigt, at det ikke betyder yderligere driftsudgifter for hospitalet. Men hvis vi kan styrke biodiversiteten ved slå græsset i forskellige intervaller, så forskellige typer planter har mulighed for at slå rod, eller ved at lade mælkebøtterne stå, i stedet for at så udenlandske sommerblomster, så er det jo bare godt.   

Tilbage i græsset hos biologen Astrid er optimismen i top:

- Man finder altid meget mere end man tror. Jeg bliver bare så glad, når jeg ser et område med pletter af bar jord og med mange urter. Det giver nemlig gode leveforhold for insekter. Der er mange fine arter her i Gødstrup. Der er virkelig noget at bygge videre på.

 

Der er masser af kløverarter på de grønne områder på Regionshospitalet Gødstrup. Foto: Dorthe Gærup Olesen, Kommunikation.