Mandag den 3. juni begyndte et planlagt arbejde med at anlægge slidlag, inklusive afstribning, på hospitalets parkeringspladser, ligesom cykel- og gangstier omkring hospitalet også får en tur.

I perioden søndag den 23. juni til den 27. juni vil der, på grund af asfaltering på parkeringspladsen P1 foran akutmodtagelsen, være færre pladser åbne end normalt. Patienterne kan dog fortsat parkere i området eller på de tilstødende parkeringspladser.  

Asfaltarbejdet sker for at forlænge levetiden af asfalten, hvilket har været planlagt til at skulle ske efter indflytning og ibrugtagning af hospitalet. De fleste øvrige parkeringspladser til patienterne har fået anlagt slidlag sidste år, og er ikke i samme grad påvirket af arbejdet. Lige som hovedindgangen til hospitalet ikke vil blive berørt af asfaltarbejdet.

Hvis vejret tillader det, forventes asfalteringsarbejdet omkring hospitalet at være endeligt afsluttet i midten af juli, hvilket er i slutningen af uge 28. Der vil løbende blive skiltet med, hvor der asfalteres den pågældende dag.

Fakta om parkeringsforholdene på Regionshospitalet Gødstrup

Regionshospitalet Gødstrup har godt 2600 parkeringspladser, og det er gratis at parkere.

Der er en tidsbegrænsning på 3 timer på flere af de parkeringspladser, der er forbeholdt patienterne. Kun få parkeringspladser til patienterne vil blive berørt af asfaltarbejdet.