Medformand i Brugerrådet, Allan Bergholt og sygeplejefaglig direktør Rikke Degn, Regionshospitalet Gødstrup, er glade for at kunne sende de flotte roser fra patienterne i den aktuelle tilfredshedsmåling videre til personalet. Foto: Søren Braad Andersen.

Fra første dag har der med åbningen af Regionshospitalet Gødstrup været tårnhøje forventninger til milliardinvesteringen i nyt sygehusbyggeri. Her godt to år efter åbningen af Danmarks første nye hospital opført fra bar mark synes forventningerne at være indfriet.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser for 2023, som netop er blevet publiceret onsdag den 13. marts, viser nemlig, at patienterne er mere end almindeligt tilfredse med deres fremmøde på hospitalet og det personale, som tager imod dem.  

Af tilfredshedsundersøgelsen fremgår det, at det især er personalets imødekommenhed og patienternes generelle tilfredshed med besøget på hospitalet, der scorer helt i top.

For den store gruppe af patienter, som hver dag møder ind til en planlagt aftale på hospitalet, svarer 96 procent, at de i høj grad og meget høj grad oplever, at personalet er venlige og imødekommende, og 9 ud af 10 tilkendegiver, at de i høj grad og meget høj grad er tilfredse deres besøg på hospitalet.

Sygeplejefaglig direktør Rikke Degn læser resultaterne med en blanding af stolthed og taknemmelighed:

- Det er et super flot LUP-resultat, og dermed en kæmpe cadeau til det personale, der hver dag viser et ekstra overskud til at møde vores patienter i øjenhøjde. 

- Med sådanne tilkendegivelser fra godt 22.000 Gødstrup-patienter er jeg overbevist om, at arbejdspladsen med en tilhørende Gødstrup-kultur nu har fundet en form, hvor fællesskabet fungerer samtidig med, at indretning, rum og atmosfære er med til at give tilfredsheden et nøk opad.

Medformand i hospitalets brugerråd, Allan Bergholt, deler samme begejstring.

- Jeg føler mig altid velkommen på hospitalet, og jeg er glad for at få vished for, at tusindevis af patienter, hvad enten de ankommer akut eller til en planlagt aftale, oplever det samme. Jeg håber, at personalet kan fastholde motivationen og overskuddet til patienterne på trods af en stram økonomi med tilhørende besparelser i de kommende år.

Fakta om LUP 2023

I alt har godt 22.000 patienter medvirket i besvarelsen af patienttilfredsheden fordelt på patientkategorierne: Planlagt indlagte, akut indlagte, planlagt ambulante, akut ambulante og fødende.

For alle patientkategorier er der enten tale om en mærkbar fremgang eller fastholdelse af en meget høj score fra LUP 2022. På 28 spørgsmål ud af 48 ligger hospitalet nu over landsgennemsnittet. 19 spørgsmål svarer til landsgennemsnittet og kun et enkelt spørgsmål ligger under.

LUP-resultatet for alle patientkategorier på hospitalet sammenlignet med landsresultatet samt forbedringer i patientkategorierne fra LUP 2022 til LUP 2023 kan ses af tabellen nedenfor:

2023 LUP-tabel RH Gødstrup.png

Kilde til data i tabellen: Center for Patientinddragelse, LUP 2023, den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, Rapport Regionshospitalet Gødstrup 2023.

 

Flere oplysninger

Sygeplejefaglig direktør Rikke Degn, tlf. 2819 4002.

Medformand i hospitalets Brugerråd Allan Bergholt, tlf.2334 3420.

Kommunikationschef Finn Møller, tlf. 5125 3537.