Per 1. september 2024 får Neurologi, Fysio- og Ergoterapi ny cheflæge i form af Morten Stilund.

Foto: Søren Braad Andersen.

Morten Stilund kommer fra en stilling som forsknings- og uddannelsesansvarlig ledende overlæge ved Neurologi, Fysio- og Ergoterapi per, og har derfor et indgående kendskab til afdelingen, medarbejderne og deres kompetencer.

Siden Morten Stilund blev speciallæge i 2019, har han påtaget sig et tiltagende organisatorisk ansvar i afdelingen.

Sammen med afdelingsledelsen har han opbygget et team på 7 deltidsansatte projektsygeplejersker. Der er nu ansat fire læger og en fysioterapeut med ph.d., der alle er forskningsaktive, og forskningsafsnittet samarbejder med de fleste af landets øvrige neurologiske afdelinger og industrien om projekter.

I januar 2023 satte Morten Stilund sig i spidsen for et arbejde med at omstrukturere afdelingens lægelige uddannelse og uddannelseskultur, og i efteråret 2023 fik afdelingen en særdeles positiv inspektorrapport.

Siden maj 2023 har han stået for rekruttering af yngre læger til afdelingen, og siden august 2023 har han været teamleder for multipel skleroseteamet.

Som cheflæge kommer Morten Stilund til at lede afdelingen i samarbejde med chefsygeplejerske Birgitte Egholm Jacobsen.