20240429_flexSygepl Annette Nordstrøm_1_1460px_E3A6260.jpg

Chefsygeplejerske Annette Nordstrøm for Mave- og Tarmkirurgi, Regionshospitalet Gødstrup. Foto: Søren Braad Andersen.

På Regionshospitalet Gødstrup tænkes der nyt for at afbøde ulemperne ved brug af vikarer og ekstra arbejde for plejepersonalet på en stor og travl hospitalsafdeling.

Forsøgsvis vil afdelingen for Mave- og Tarmkirurgi nu ansætte 4 såkaldte flexsygeplejersker, som kan træde til ved akut sygdom og ekstra travlhed i vagten. 

Flexsygeplejersken får løn for 37 timer, men skal kun præstere 28 timer per uge, i gennemsnit over 12 uger.

- Vi har indgået en lokalaftale med DSR om, at vi kan få mulighed for at afprøve flexstillinger i vores mave- og tarmkirurgiske sengeafsnit. Vi forventer, at ordningen træder i kraft den 1. september 2024, og at prøvehandlingen vil være et år frem, lyder det fra en forventningsfuld sygeplejefaglig direktør Rikke Degn, Regionshospitalet Gødstrup.

Inspiration til ordningen med flexsygeplejersker kommer fra en tilsvarende ordning med flexjordemødre på hospitalets afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler.

Her har man i en årrække og med stor succes brugt flexjordemødrene som en stabil buffer, når der har været brug for at indkalde ekstra personale til at dække vagten.

Og det er snarere reglen end undtagelsen, at der kan være pludseligt opstået sygdom, eller mange akutte patienter på samme tid, som kræver ekstra bemanding på store afdelinger med godt 150 ansatte,

- Formålet er at skabe et arbejdsmiljø, hvor der er færre forstyrrelser af det faste personale, når de har fri, med forespørgsel om ekstra vagter, men også en reduktion i forbruget af eksterne vikarer.  Ved at anvende vores "egne" flexsygeplejersker, som har de rette kompetencer til opgaven, tror vi på, at vi vil få en højere grad af kvalitet i plejen og dermed øget patientsikkerhed, fortæller chefsygeplejerske Annette Nordstrøm på afdelingen for Mave- og Tarmkirurgi, Regionshospitalet Gødstrup. 

Kort fortalt om flexsygeplejersken

Afdelingen tilstræber at ansætte 4 flexsygeplejersker. Flexsygeplejerskerne skal selv udarbejde deres "vagtskema" med arbejde hver 3. eller 4. weekend. Der skal være 2-3 flexsygeplejersker til rådighed på hverdage og 1 flexsygeplejerske i weekender, helligdage og ferier. 

Der er mulighed for at anvende flexsygeplejersker ved sygdom, høj belastning/overbelægning, fast vagt og efter vurdering af koordinator/leder. Det er lederens ansvar, at flexsygeplejerskerne har et fremmøde, der matcher 28 timer.

Flere oplysninger

Sygeplejefaglig direktør Rikke Degn
Tlf. 2819 4002
E-mail: rikper@rm.dk 

Chefsygeplejerske Annette Nordstrøm
Mave- og Tarmkirurgi
Tlf. 3062 1238
E-mail: anejak@rm.dk 

Se jobopslaget på midtjob.dk

Har du en drøm om et bæredygtigt sygeplejerskeliv med større fleksibilitet?

Se jobopslaget og søg jobbet på midtjob.dk