Illustration: Jesper Voldgaard.

Der er tale om en stigning for første gang, siden Covid-19 pandemien fejede hen over Danmark.

Den nye årsrapport fra Samrådssekretariatet tilknyttet Socialmedicin og Rehabilitering, Regionshospitalet Gødstrup viser, at det er fosterskadesager, der udgør langt størstedelen af det samlede antal ansøgninger; et tal der har ligget stabilt over de sidste 6-7 år.

Derimod ses der en stigning i antallet af kvinders ansøgninger om senabort på social indikation. I 2023 landede der 70 ansøgninger fra kvinder, som ønskede senabort på social indikation, hos Samrådssekretariatet. Heraf kom 63 kvinder til samtale.

- Stigningen i disse sager er lille, hvis vi kun sammenligner med 2022, hvor vi havde 52 samtaler. Men kigger vi hen over de seneste tre år, kan vi se, der er sket et væsentligt ryk siden 2020, hvor vi kun havde 32, siger afdelingslæge Camilla Mølsted Pedersen fra Samrådssekretariatet.  Hun fortsætter:

- Vi kan ikke pege på en entydig forklaring på stigningen, men under COVID-19 pandemien i 2020-2022 fik vi væsentlig færre ansøgninger. Så måske kan vi formode, at vi er på vej tilbage til niveauet fra før Corona. Den procentvise andel af ansøgninger om senabort på social indikation i 2023 er således på niveau med årene 2016-2019. 

En svær beslutning: tilbud til de gravide kvinder i Region Midtjylland

En graviditet er ikke altid hverken ønsket eller planlagt, og beslutningen om at få foretaget en provokeret abort kan være en vanskelig proces. Der er derfor iværksat tilbud om særlige støtteforanstaltninger knyttet til de gynækologiske afdelinger og praktiserende læger i form af den regionale svangreomsorg, Team for Sårbare Gravide og Familieambulatoriet.

Desuden fungerer bl.a. Mødrehjælpen også med samtaler og støtte på anden vis.

Kvinderne får ved samtalen i Samrådssekretariatet desuden information om muligheden for at få tilbudt hjælp og støtte uafhængigt af valget om provokeret abort eller gennemført graviditet. 

Flere oplysninger

Camilla Mølsted Pedersen
Lægefaglig leder af Abortsamrådssekretariatet i Region Midtjylland
Socialmedicin og Rehabilitering
Regionshospitalet Gødstrup
E-mail: camipers@rm.dk
Tlf.: 2913 8408

Fakta om Samrådssekretariatet og årsrapporten

  • Siden 2007 har Samrådssekretariatet, Regionshospitalet Gødstrup i Region Midtjylland behandlet anmodninger om svangerskabsafbrydelse på særlige betingelser efter 12. svangerskabsuge. Anmodningerne omfatter, foruden sager senabort på social indikation, abort uden forældremyndighedsindehavers samtykke, fosterreduktion, fosterskader og sterilisation.

  • I årsrapporten 2023 beskrives de arbejdsopgaver, som regionerne i henhold til Sundhedsloven skal varetage ved ansøgning om abort og fosterreduktion efter 12. svangerskabsuge samt sterilisation under særlige omstændigheder. Herudover belyses fordelingen af sagstyper, der er blevet behandlet af Samrådssekretariatet i Region Midtjylland samt fordelingen af tilladelser og afslag i de enkelte sagstyper sammenlignet med tidligere år.

  • I forbindelse med 50-året for den danske abortlovgivning udgav Det Etiske Råd i 2023 medlemmernes anbefalinger til en eventuel ændring af lovgivningen på området. Anbefalingerne har givet anledning til stor såvel politisk som offentlig debat. Og årsrapporten for 2023 indeholder et indlæg af Leif Vestergaard Pedersen, formand for Det Etiske Råd, der skildrer processen samt Rådets overvejelser i forbindelse med arbejdet omkring abortgrænsen.

  • Årsrapporterne for årene tilbage til 2007 kan rekvireres ved kontakt til Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering:

    Link til Samrådssekretariatets årsrapporter

Antal ansøgninger fordelt på sagstyper i 2023 fremgår i denne tabel:

Sagstype Antal

Fordeling i procent

Fosterskade efter 12. svangerskabsuge 152 65
Sociale sager 18 år eller ældre efter 12. svangerskabsuge 57 24

Sociale sager under 18 år

13 6

Fosterreduktion efter 12. svangerskabsuge

10 4
Sterilisation 2 1
I alt 234 100