16.10.23

Mandag den 23. oktober åbner et nyt behandlingsafsnit for øjensygdomme på Regionshospitalet Gødstrup. På 'Øjenklinikken for Nethindesygdomme' betyder nytænkning af arbejdsgange, at flere patienter kan behandles på kortere tid.

Billede af afdelingsledelsen på Øjensygdomme

Chefsygeplejerske Dorte Banner Pedersen og Cheflæge Mette Slot Nielsen fra Øjensygdomme i den nyindrettede øjenklinik på Regionshospitalet Gødstrup.
Foto: Søren Braad Andersen.

Mandag den 23. oktober 2023 klokken 7:45 slår Øjensygdomme på Regionshospitalet Gødstrup for første gang dørene op til det nye behandlingsafsnit 'Øjenklinikken for Nethindesygdomme'.

Her varetages behandling af nogle af de helt store grupper af medicinske øjensygdomme i befolkningen, såsom alderspletter på nethinden (våd AMD), blodpropper på nethinden (retinal veneokklusion) og visse former for sukkersygeforandringer på nethinden.

Behandlingen består af gentagne injektioner af lægemidlet anti-VEGF i øjet. Denne behandling er ofte meget langvarig, men har vist sig særdeles effektiv til at nedsætte forekomsten af svagsynethed og blindhed hos disse patientgrupper.

Men med udsigt til at den demografiske udvikling med en aldrende befolkning giver endnu flere patienter med behandlingsbehov, har det været nødvendig at gentænke arbejdsgangene omkring denne type patienter.

Gearet til fremtiden

Hidtil er denne patientgruppe blevet undersøgt og behandlet i Øjensygdommes ambulante afsnit og har delt pladsen med afdelingens øvrige patienter.

Fremover skal over 220 patienter hver uge i stedet have deres behandling i den nye klinik, hvor der er mulighed for ugentligt at give over 170 anti-VGF injektioner med mulighed for at øge i årene fremover. Ligeledes er der mulighed for åbning af ekstra behandlingsrum, når behovet herfor stiger som forventet de kommende år.

- Vi har kigget innovativt på hospitalets lokaler, og her er det lykkedes at finde lokaler, der kunne omdannes til øjenklinikrum med plads til netop specialiserede nethindescanninger og injektioner i øjet. Vi har således forsøgt at løse et pladsproblem her og nu og samtidig fremtidssikre et hastigt stigende behandlingsbehov, fortæller cheflæge på Øjensygdomme, Mette Slot Nielsen, og fortsætter:

- I den nye klinik har vi desuden ændret arbejdsgangene, så patienterne ikke skal skifte rum så ofte som i den eksisterende klinik. Det håber vi kommer til at lette patienternes besøg hos os og frigøre tid til behandling.

Kontakt

Mette Slot Nielsen, telefon 30123037
Cheflæge

Pressen er velkommen på dagen efter aftale med:
Dorthe Gærup Nielsen, telefon 61379386
Kommunikationskonsulent