13.10.2023

Henning Voss bliver ny hospitalsdirektør på Regionshospitalet Gødstrup, hvor han har været konstitueret som hospitalsdirektør siden 1. februar.

Regionshospitalet Gødstrups cirka 4.000 medarbejdere får nu en ny hospitalsdirektør. Valget er faldet på Henning Voss, der har været konstitueret i stillingen som hospitalsdirektør i Gødstrup siden 1. februar 2023.

Inden da har Henning Voss siden 2019 været hospitalsdirektør i Præhospitalet i Region Midtjylland som står for beredskab, ambulancer, lægebiler og patienttransport i Region Midtjylland.

Det nybyggede akuthospital i Gødstrup, der blev taget i brug i februar 2022, har årligt ca. 500.000 patientkontakter og varetager regionale specialer og hovedfunktioner for 300.000 borgerne i den vestlige del af Region Midtjylland. Hospitalet har 409 moderne indrettede sengestuer og modtager i hverdagene ca. 1.600 patienter til ambulant behandling.

Koncerndirektør Poul Michaelsen, der selv har været hospitalsdirektør i Gødstrup, glæder sig over nu at kunne give stafetten permanent videre til Henning Voss:

- Med Henning Voss får Regionshospitalet Gødstrup en kompetent, udviklingsorienteret og transformationsparat hospitalsdirektør som kan videreføre arbejdet med at skabe sammenhæng og balance mellem hospitalets høje ambitioner, borgernes og politikernes forventninger, medarbejdernes ønsker om en arbejdsplads med stærk faglighed og trivsel og den økonomi, der er til rådighed, siger Poul Michaelsen.

Henning Voss ser frem til at bygge videre på de gode relationer, han allerede har etableret med medarbejdere og samarbejdspartnere i Gødstrup:

- Jeg har lært Regionshospitalet Gødstrup at kende som et hospital, hvor dygtige og dedikererede medarbejdere og ledere sammen stræber efter at skabe sammenhængende patientforløb af høj kvalitet. Et mulighedernes hospital med virkelyst, hvor gode idéer hurtigt omsættes til handling. Med det som afsæt ser jeg frem til i tæt samarbejde med den øvrige hospitalsledelse, afdelingsledelserne og medarbejderne at bidrage til den fortsatte udvikling til gavn for vores patienter.

Privat er Henning Voss gift med Dorthe, bosiddende i Horsens og har fire hjemmeboende børn.

Kontakt

Kommunikation

Regionshospitalet Gødstrup

E-mail: kommunikation@goedstrup.rm.dk