fødefantom PRfoto 1460px.jpg

PR-foto: MamaBirthie.

20.12.2023

Takket være ekstern økonomisk støtte kan NIDO Simulation i Gødstrup fra 2024 tilbyde tre helt nye fødefantomer til træning af bl.a. akutte fødsler og kejsersnit.

For nylig har NIDO Simulation, Regionshospitalet Gødstrup fået en bevilling på 40.364 kroner fra Norlys Vækstpulje Midt til træning af tværfaglige fødeteams i håndteringen af akutte fødsler, kejsersnit og blødninger efter fødslen.  Herudover bidrager Kvindesygdomme og Fødsler med 10.000 kroner, hvorfor NIDO Simulation nu kan indkøbe hele tre nye fødefantomer til træning af forskellige graviditets- og fødescenarier. 

Fødefantomer giver rig mulighed for at øve sig

20231207_Simulation Henrik Nielsen Fødefantom_2_1460px_E3A4033.jpg

Simulationskoordinator Henrik Nielsen hjælper bl.a. afdelingerne med at skabe de bedst mulige rammer for simulationstræning. Foto: Søren Braad Andersen.

Forbedring af patientsikkerhed og kvalitet er kernen i simulationstræningen og det at have gode muligheder for træne mere realistiske scenarier, har stor betydning for medarbejdernes færdigheder og arbejdsmiljø.

Derfor er Henrik Nielsen, simulationskoordinator i NIDO Simulation meget glad ved udsigten til at kunne udvide tilbuddet om simulationstræning af forskellige fødselsscenarier.

- Simulationstræning er med til at sikre kompetente og trygge medarbejdere, et godt arbejdsmiljø og et godt teamsamarbejde. Derfor glæder det mig meget, at vi med tre nye fødefantomer i tilgift til det udstyr vi allerede har, kan udvide tilbuddet om simulationstræning og tilpasse fødescenarierne til forskellige behov, siger simulationskoordinator i NIDO Simulation, Henrik Nielsen.

Der udføres cirka 500 kejsersnit om året på Regionshospitalet Gødstrup, og da hvert fødefantom er designet til at simulere op til 1.500 fødsler og 500 kejsersnit, vil der være rig mulighed for at øve sig.

Det er nemlig særligt vigtigt at være velforberedt i kritiske situationer, hvor færdigheder, samarbejde og kommunikation i de tværfaglige fødeteams mellem jordemødre, fødselslæger, anæstesilæger og sygeplejersker skal bestå deres prøve.

- Det at have flere fantomer til rådighed øger effektiviteten i træningen. Det hjælper med at minimere forberedelsestiden mellem træningssessionerne og sikrer, at flere teams kan træne samtidigt, siger simulationskoordinator Henrik Nielsen.

Herudover kan jordemoderstuderende også bruge fødefantomerne til at lære forskellige færdigheder såsom vaginale eksplorationer, vurdere fostrets rotationer og anlægge lokalbedøvelse under fødslen. Desuden kan fødefantomerne indgå i rollespil, hvor de jordemoderstuderende for eksempel træner konsultationer.

NIDO tilbyder rammer og rådgivning i forhold til den gode træning

NIDO Simulation er en del af NIDO | Center for Forskning og Uddannelse ved Regionshospitalet Gødstrup, der kan hjælpe afdelingerne med at skabe de bedst mulige rammer for simulationstræning. 

Tilbuddet omfatter ikke kun fysiske rum og udstyr til træningen, men også rådgivning og støtte.

- Folk skal gerne se NIDO som et fællesskab, hvor alle er velkomne til at bruge faciliteterne og bidrage til udviklingen af træningsmulighederne. Vi er altid åbne for ideer og input fra forskellige afdelinger. Det som jeg og mine kolleger også kan bistå med, er tilrettelæggelsen og strukturen på træningen alt efter afdelingernes behov. Simulationstræningen i Gødstrup er i konstant udvikling, og vi tager hellere end gerne en dialog om mulighederne for kompetenceudvikling og støtte, siger Henrik Nielsen, der tilføjer, at simulationstræning ikke behøver at være dyrt. Til gengæld kan det risikere at blive dyrt at lade være:

- Mangel på træning kan jo desværre føre til fejl og potentielle erstatninger, der skal betales. Så selv om det kan være svært at finde ressourcerne til træningen i en afdeling, skal man også i afdelingen overveje omkostningerne ved at lade være.

Sundhedspersonale og -studerende træner jævnligt i NIDO

20231220 Træning i NIDO

Der er mange blandt sundhedspersonalet der træner jævnligt, enten i egen afdeling eller i lokalerne i NIDO Simulation. Foto: Søren Braad Andersen. 

Træningen i NIDO Simulation kan enten være monofaglig eller tværfaglig. Afdelinger der træner hyppigt, er blandt andre Akutafdelingen, Operation og Intensiv og naturligvis Kvindesygdomme og Fødsler. Herudover kører der flere undervisningsseancer i NIDO Simulation; for eksempel er der introforløb for nye sygeplejersker med færdighedstræning i anlæggelse af kateter og håndtering af en akut patientsituation.

Flere læger under uddannelse deltager løbende i simulationstræning. I øjeblikket ser NIDO på at lave en træningsmodus for de medicinstuderende, så de, afhængig af hvilket semester de er på, kan træne nogle bestemte færdigheder.

De avancerede hjertestopskurser for sundhedspersonalet gennemføres i NIDO Simulation ved hospitalets hjertestopkoordinatorer. Lokalerne anvendes ligeledes til uddannelsesplanlægning og undervisning på specialuddannelserne af sygeplejersker.  

Træningsfaciliteter i NIDO

20231220 Faciliteter i NIDO Simulation

NIDO Simulation har bl.a. klassiske simulationslokaler med et kontrolrum, et spejlvindue og en simulationsdukke, der kan styres fra bag spejlvinduet. Foto: Søren Braad Andersen.

I NIDO Simulation er der 11 trænings- og uddannelseslokaler. Heraf er der to klassiske simulationslokaler med et kontrolrum, et spejlvindue og en simulationsdukke, der kan styres fra bag spejlvinduet.

Alle lokalerne kan indrettes efter et specifikt træningsbehov; for eksempel til enten en patientstue eller en modtagestue. Ligeledes kan flere af lokalerne i NIDO | Center for Uddannelse indrettes til træningslokaler.

Uddannelse med Virtual Reality (VR) og 3D printet træningsudstyr

NIDO kan tilbyde 2 x 10 VR-brillesæt med egenproduceret indhold til træning og uddannelse, og flere produktioner er undervejs. Foto: Daniel Myltoft Wiencken.

NIDO Simulation, Regionshospitalet Gødstrup er en fysisk og organisatorisk platform, der skaber et trygt og lærerigt miljø for sundhedsprofessionelle. Det gør NIDO blandt andet ved at være med i udviklingen af skræddersyede muligheder for træning baseret på afdelingernes behov.  

Eksempelvis bruges Virtual Reality til medicinrum-introduktion for nyansatte sygeplejersker med flere samt træning af nye arbejdsgange og præsentation af ny teknik.

Herudover er der flere eksempler, hvor 3D-printet udstyr er blevet lavet i regi af Regionshospitalet Gødstrup i et samarbejde mellem afdelinger, NIDO og Innovation i Staben. Det kan enten være, fordi noget specifikt udstyr ikke findes i forvejen, eller at indkøbsprisen er for dyr i forhold til selv at udvikle og producere det, der skal bruges.

Eksempler på 3D-printet udstyr til afdelinger i Gødstrup

 "Luftrør" til træning af kirurgisk indgreb på børn:

20231218 Luftvejstræner.png

Foto: Daniel Myltoft Wiencken.

En babybrystkasse til kirurgisk træning i anlæggelse af lungedræn:

Foto: Daniel Myltoft Wiencken.