20230425_Jordemoder på arbejdspladsen.jpg

De kvinder, der deltog i projektet, arbejdede på mange forskellige typer arbejdspladser med såvel hårdt fysisk arbejde, detailhandel, omsorgsarbejde, stillesiddende arbejde og skiftende vagter. Modelfoto: Colourbox.

25.04.2023

En dansk forsøgsordning har betydet flere arbejdsdage og større trivsel for gravide medarbejdere.

Forsøgsordningen, hvor jordemødre kommer på besøg på arbejdspladsen, er initieret af Sundhedsstyrelsen og udført af 5 arbejdsmedicinske klinikker i Danmark.

Evalueringen viser, at mange gravide var længere tid i arbejde gennem graviditeten, end både de og deres ledere havde regnet med før projektstart.

De gravide fortæller desuden, at ordningen har skabt et øget velbefindende, færre bekymringer og øget tryghed. Arbejdsgiverne peger på, at jordemoderbesøgene er med til at vise, at arbejdspladsen er villig til at gøre en ekstra indsats for at passe på den gravide. Dermed bliver det nemmere at komme tilbage efter barsel og blive på arbejdspladsen på lang sigt.

Tidlig sygemelding var en udfordring

Én af de arbejdspladser, der var med i forsøgsordningen i Midt- og Vestjylland, er Nordstjernen i Struer Kommune, et specialiseret døgntilbud til børn og unge med funktionsnedsættelser.

Daglig leder Karin Buchhave fortæller, at jordemoderbesøgene blev en hjælp ind i den problematik, at gravide medarbejdere ofte får en sygemelding fra egen læge meget tidligt:

- Vi kom til kort i situationen, fordi vi manglede vejledning i, hvilke tilpasninger, der kunne hjælpe de gravide. Her gav jordemødrene os en grundlæggende viden og et mere nuanceret blik på, hvad det vil sige at være gravid på arbejde – og et blik for, at ting kan ændre sig i forskellige perioder i graviditeten.

Med den ny viden har Nordstjernen nu udarbejdet retningslinjer, forløbsplaner og graviditetspolitikker, der skal skabe klare og trygge rammer for medarbejderne, fortæller Karin Buchhave:

- Jeg håber selvfølgelig, at indsatserne betyder, at vores medarbejdere kan være på arbejde længst muligt i deres graviditet. Det er ikke sundt at miste tilknytningen til arbejdsplads og kollegaer tidligt i graviditeten. Det kræver bare, at vi som arbejdsplads kommer på banen så hurtigt som muligt, så vi kan tilpasse og justere opgaverne undervejs.

Lettere at forklare kollegaerne om behov

Medarbejder på Nordstjernen, Jeannette Barslund Hansen, var én af de gravide, der takkede ja til samtaler med en jordemoder:

- Vi talte om mine arbejdsopgaver, og hvordan de kunne løses. F.eks. blev det tydeligt, at en badesituation kræver mere, end man måske lige tror. Vi fik skrællet situationen helt ned og beskrevet i detaljer, hvad opgaven indebærer, mens ledelsen var med på sidelinjen. Det var jeg glad for. Det betød også, at det blev lettere at forklare kollegaerne, hvorfor jeg fx havde brug for en pause.

Ifølge Jeannette Barslund Hansen gav jordemodersamtalerne både hende og hendes ledelse et overblik over, hvordan graviditet og arbejdsopgaver kunne passe sammen:

- Jeg er overbevist om, at jeg blev længere på arbejde, fordi jeg fik et bedre overblik over, hvad jeg formåede. Og fordi jordemødrene var med til at hjælpe med den opgave.

Mere om forsøgsordningen i det midt- og vestjyske

I Midt- og Vestjylland blev forsøgsordningen gennemført af Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup i samarbejde med Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup.

I projektperioden fik 110 gravide og deres ledere rådgivning - i alt på 66 forskellige arbejdspladser, både private, kommunale og regionale.

De kvinder, der deltog i projektet, arbejdede med såvel hårdt fysisk arbejde, detailhandel, omsorgsarbejde, stillesiddende arbejde og skiftende vagter. 

Flere oplysninger

Projektleder Ole Carstensen
Tlf. 5183 1949 og e-mail: olcars@rm.dk


Kommunikationskonsulent Elisabeth Dørken
Tlf. 2321 0014 og e-mail: elidoe@rm.dk