En vild idé på Øre,- Næse- og Halskirurgi har givet nye sygeplejekolleger

20230511 ØNH Gødstrup-facebook.png

"Vi vil gerne se DIG og ikke dit CV" stod der i opslaget fra Øre-, Næse- og Halskirurgi på Facebook og LinkedIn i marts måned. Screenshot: facebook.com.

16.05.2023

Et eksperiment med drop-in samtaler for sygeplejersker uden ansøgning og CV på Øre-, Næse- og Halskirurgi har hurtigt givet både interesse og gevinst.

På Øre-, Næse- og Halskirurgi i Gødstrup kender man ligesom flere andre afdelinger til udfordringerne med at rekruttere nye medarbejdere i det danske sundhedsvæsen.

Men i stedet for at gå den normale rute med at udvælge kandidater til jobsamtaler ud fra deres ansøgninger og CV, besluttede personalet på afdelingen i det tidlige forår sig for at afsøge en ny og mere eksperimenterende vej, da de havde to ubesatte sygeplejerskestillinger.

Oversygeplejerske Heidi Østergaard Dyrby havde nemlig fået en vild idé efter at have set et Facebook-opslag fra en virksomhed, der inviterede interesserede til at komme forbi til jobsamtaler uden først at sende ansøgninger og CV'er.

Tænk, hvis man kunne gøre det samme i en offentlig institution.

- Så jeg fremlagde ideen i "Eksperimentarium", som er et projekt på vores afdeling, der har fokus på motivation, engagement blandt personalet samt rekruttering af nye medarbejder, siger Heidi Østergaard Dyrby.

Hun tilføjer, at Eksperimentarium har kørt siden 2022 i personalegruppen med hjælp og rådgivning fra Koncern HR. Og at projektet handler om at give plads til anderledes tanker og såkaldt vilde ideer.

- Vi kalder det Eksperimentarium, fordi vi ser på, hvordan vi kan gøre noget anderledes i forhold til at øge motivation, engagement og arbejdsglæde og rekruttere flere medarbejdere til vores arbejdsplads. Og vi kalder ideerne vilde, hvis de opleves som vilde af dem, der får ideen. Eksempelvis hvis ideerne skubber til rammerne for, hvordan vi plejer at gøre tingene, siger Heidi Østergaard Dyrby uddybende om projektet.

Overgik alle forventninger

Heidi Østergaard Dyrbye præsenterede kollegerne på afdelingen og styregruppen i Eksperimentarium med medlemmer af hospitalsledelsen og HR for den vilde idé med at invitere interesserede til drop-in samtaler, og der blev sagt go til, at Øre-, Næse- og Halskirurgi kunne slå to nye stillinger op via Facebook med en invitation til drop-in samtaler.

Opslaget på Facebook beskrev ganske kort, hvad og hvem afdelingen manglede med link til stillingsopslagene og en opfordring til at sende en mail til Heidi Østergaard Dyrbye, hvis man var interesseret.

Interessen skulle vise sig at overgå alle forventninger, for opslaget på Facebook er blevet delt 90 gange og er blevet set af 16.000 mennesker. Dette resulterede i henvendelser fra ni sygeplejersker, der kom til drop in-samtaler.

Den vilde idé har tillige sået frø på Akutafdelingen og Mave- og Tarmkirurgi i Gødstrup, der nu også afprøver de uformelle jobsamtaler, og senest er Heidi Østergaard Dyrbye blevet kontaktet af det danske militær, som er blevet nysgerrige på denne måde at rekruttere nyt personale på.

Positivt på begge sider af bordet

Mens opslaget på Facebook spredte sig som ringe i vandet, fik Heidi Østergaard Dyrbye henvendelser fra nysgerrige kandidater, hun ikke formoder, hun ellers ville have fået med et mere traditionelt stillingsopslag:

- Det virker mere uforpligtende at sende en mail, fordi man er blevet nysgerrig end at skulle til at skrive og sende en ansøgning, Jeg hørte fra sygeplejersker, der var i job både på hospitalet og i andre sektorer, men som alligevel lige skulle høre, hvad det var for noget. Og der var et bredt alders- og erfaringsmæssigt spænd i dem, der henvendte sig, lige fra sygeplejersken, som blev uddannet i 1995, til den sygeplejestuderende, der bliver færdig her til sommer.

Selve drop-in samtalerne på Øre-Næse- og Halskirurgi foregik over to dage, og varede 45 minutter sammen med Heidi Østergaard Dyrbye, en sygeplejerske og sygeplejerskernes tillidsrepræsentant. Alle mødte uforberedte op, hvilket var en oplevelse, som var positiv på begge sider af bordet.

- De, der deltog i samtalerne, fortalte bagefter, at de oplevede at være i et meget trygt og personligt rum, og at de syntes, de fik god mulighed for at komme omkring de emner, de gerne ville fortælle os om. Vi stillede spørgsmål til, hvem de var som person og til deres uddannelsesmæssige og sygeplejefaglige baggrund.

- Enkelte ville gerne have fortalt os meget mere om deres faglige kunnen end det, vi kom omkring i samtalen. For os var det dog ikke fagligheden, der var det vigtigste i samtalerne, men at det var de rigtige personer, vi ville få ansat. For faglighed kan man lære, men man kan ikke bare lige ændre den person, man inviterer indenfor på afdelingen, siger Heidi Østergaard Dyrbye.

Anderledes og mere personlig

Ud af de ni sygeplejersker, der kom til samtale i marts måned, endte afdelingen i Øre-, Næse- og Halskirurgi med at ansætte to: Rhina Høj Eriksen og Mette Borum Kofoed, der begge har haft første arbejdsdag den 1. maj. 

20230511 Vild ide på ØNH-feature.jpg

Rhina Høj Eriksen og Mette Borum Kofoed var vilde med den vilde idé, og er nu blevet ansat på Øre-, Næse- og Halskirurgi. Foto: Afdelingens eget.

Sygeplejerske Rhina Høj Eriksen fortæller, at det var tilfældigheder, der fik hende til at søge.

 Jeg var så småt begyndt at tænke på, at jeg gerne ville tilbage til sygeplejefaget efter 14 år, og da jeg så opslaget på LinkedIn, fangede overskriften mig med, at de gerne ville se mig og ikke mit CV. Jeg kunne godt lide den vilde idé, og jeg tænkte "nu prøver jeg det af"," siger Rhina Høj Eriksen.

Hun oplevede, at samtalen blev anderledes og mere personlig.

- Samtalen handlede mere om værdier, og jeg oplevede, at de spurgte mere ind til mig. Før brugte jeg meget tid på ansøgninger, og det var en lettelse ikke at skulle det, for jeg havde nok ikke søgt stillingen, hvis det var foregået på gammeldags manér, siger Rhina Høj Eriksen.

Sygeplejerske Mette Borum Kofoed havde tidligere prøvet at være afløser på Øre-, Næse- og Halskirurgi, men var ansat i kommunalt regi, da hun så opslaget. For hende var det afgørende, at hun ikke behøvede at skrive en ansøgning, da hun var i gang med overvejelser.

- Det føltes mere uforpligtende, at jeg ikke skulle skrive en ansøgning, men at vi kunne tage en uformel samtale. Den foregik over Skype, mens jeg var på skiferie, og den føltes meget ligeværdig. Jeg følte, jeg kunne fortælle mere frit om mig selv, fordi der ikke var skrevet noget ned på forhånd, siger Mette Borum Kofoed.