Afbud og udeblivelser

Manglende fremmøde på undersøgelsesdagen uden afbud eller afbud dagen før efter kl. 12.00, betragter vi som udeblivelse.

Sagsbehandler bliver informeret herom, og vi tilbyder at give borgeren endnu en undersøgelsestid. Samtidig bliver kommunen faktureret for et udeblivelseshonorar.

Ved endnu en udeblivelse afsluttes sagen. Der må genhenvises, når der fra jobcenterets side er lagt en plan for, hvordan fremmødet sikres.

Udeblivelse er stærkt generende for såvel kommunen som for afdelingen. Vi skal derfor opfordre sagsbehandler til at overveje, om transport, evt. ledsagelse vil være den rigtige foranstaltning, hvor det hidtidige sagsforløb giver mistanke om, at fremmødet er usikkert.

Ventetider

Vores ventetid på indkaldelse er mellem 2 uger og 2 måneder. Den varierer alt efter hvilken problemstilling der er tale om.

Kontakt visitationen hvis du ønsker oplysning om ventetid på en konkret sag.

Kontakt vedrørende ventetider:

Heidi Baj Johannsen
Telefon: 24 99 58 71

Mail: heidi.johannsen@goedstrup.rm.dk 

Priser