Hvem er vi

Socialmedicin og Rehabilitering er en socialmedicinsk afdeling under Regionshospitalet Gødstrup. Afdelingen er delt på to afsnit beliggende henholdsvis på Regionshospitalet Gødstrup og i Regionshuset Aarhus.

Socialmedicin og Rehabilitering løser opgaver i feltet mellem sundhedssektoren og den kommunale sektor. Afdelingen har fokus på:

  • tidlig identificering
  • helhedsorienteret indsats
  • at bevare og udvikle det enkelte menneskes funktionsevne
  • at styrke menneskers muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet
  • at skabe sammenhæng – for det enkelte menneske og i de offentlige systemer
  • rehabilitering
  • kvalitetssikring og metodeudvikling
  • uddannelse og forskning.

Vores kerneopgave er at hjælpe og udrede borgere med nedsat funktionsevne i forhold til arbejdsmarkedet.

Vi yder ikke behandling, men hjælper borgere ramt af helbredsproblemer med at få udredt og afklaret deres funktionsevne, og ser på den enkeltes muligheder for evt. med skånehensyn - at kunne varetage et fremtidigt arbejde.

I dette arbejde indgår afdelingens læger, psykologer og socialrådgivere. Desuden bistår afdelingens sekretærer med alt det administrative og kontormæssige arbejde, som er forbundet med løsningen af afdelingens opgaver.

Vi samarbejder med Region Midtjyllands 19 kommuner. Det foregår ved at læger og psykologer fungerer dels som sundhedsfaglige rådgivere i jobcentrene, dels som sundhedskoordinatorer i de kommunale rehabiliteringsteam.

Endvidere modtager vi borgere henvist fra kommunerne til undersøgelse (ikke behandling) med henblik på afklaring og vurdering af funktionsevnen. Resultaterne af undersøgelserne bliver sammenfattet i erklæringer og sendt til kommunerne og den enkelte borger, som er indgået i undersøgelsen.

Vi modtager også kvinder, som ansøger om senabort (efter 12. uge) til samtale.

Socialmedicin som fagområde

Socialmedicin og Rehabilitering repræsenterer i forhold til vore samarbejdspartnere en multidisciplinær faglighed med stor viden om funktionsevnepåvirkning på baggrund af fysisk og psykisk sygdom samt sociale påvirkninger.

Socialmedicin og Rehabilitering løser opgaver i feltet mellem sundhedssektoren og den kommunale sektor. Vi har herigennem opnået en bred og tværgående viden, som gør os i stand til, at identificere både udfordringer og løsningsmuligheder for borgere med nedsat funktionsevne. Vores tværfaglige sammensætning betyder, at vi arbejder med et fagligt helhedssyn både i forhold til den enkelte borger og på gruppe- og samfundsniveau. Vi har bred erfaring i det komplekse samspil mellem fysiske/psykiske/sociale problemer og funktionsevne, og vi arbejder for at reducere sociale forskelle og social ulighed som årsager til påvirket funktionsevne. Vi tager udgangspunkt i WHO's ICF-model.

Læs også afdelingens virksomhedsgrundlag (pdf).

Kontakt

Kontakt sekretariatet

Telefon: 78 43 50 00 

Telefontid: Mandag til torsdag kl. 07:30-15:00 og fredag kl. 07:30-14:00

Mail: socialmedicin@goedstrup.rm.dk

Kontakt ledelsen

Ulrik Steen, telefon 29 61 08 72
Cheflæge

Camilla Rasmussen, telefon 21 77 99 36
Chefpsykolog

Sikker mail:
Send mail via borger.dk

Adresse

Klinik for Socialmedicin og Rehabilitering Aarhus
Socialmedicin og Rehabilitering
Regionshuset Aarhus
Olof Palmes Allé 19
8200 Aarhus N

Klinik for Socialmedicin og Rehabilitering Gødstrup
Socialmedicin og Rehabilitering
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Følg os på LinkedIn

Følg os på LinkedIn