Om speciallægeuddannelsen

Klinik for Socialmedicin og Rehabilitering varetager speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin. Endvidere tager vi mod læger, der ønsker socialmedicin som en del af deres sideuddannelse.

KBU læger og øvrige læger, der ønsker viden om socialmedicin og rehabilitering er velkomne til at besøge afdelingen og lære mere om specialet.

Hvis du er ansat i Region Midtjylland, kan du tilgå vores intranet, hvor du kan se alle vores uddannelsesdokumenter, der beskriver, hvordan vi varetager uddannelsen af yngre læger.

Du kan også finde information på Dansk samfundsmedicinsk selskab hjemmeside og Sundhedsstyrelsen.

videreuddannelsessekretariatet Nord finder du uddannelsesprogrammerne for alle uddannelsesafdelinger i videreuddannelsesregion Nord.

Hoveduddannelse og Introduktionsuddannelse

Klinik for Socialmedicin og Rehabilitering har jf. den lægefaglige indstilling både Introduktions- og Hoveduddannelsesstillinger (www.videreuddannelsen-nord.dk).

Alle læger bidrager til den postgraduate uddannelse, som ledes af den uddannelsesansvarlige ledende overlæge (UAO), og en uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL). UKYL er hoveduddannelseslæge.

Uddannelseslæge i Klinik for Socialmedicin og Rehabilitering

Vi ansætter Introduktionslæger to gange årligt. Vi tilstræber at man starter 1.marts og 1. september for at få den bedste introduktion. Hoveduddannelsesstillinger opslås af videreuddannelsessekretariatet to gange årligt. Datoerne findes på www.videreuddannelsennord.dk

 

Klinik for Socialmedicin og Rehabilitering tilbyder hoveduddannelse i både første og andet samfundsmedicinske forløb.

Vi har oftest mellem 5-10 uddannelseslæger i afdelingen.

Inden man starter i uddannelsesstilling afholdes der en virtuel forventningssamtale med UAO og skemalægger, hvor vi taler om læringsstile, kurser og ferie o.a. praktiske ting, således uddannelseslægen får den bedst mulige start.

Introduktionsperioden er på 1 måned. I den første måned introduceres man til alle opgaver, herefter arbejder man selvstændigt, men med meget tæt supervision, og gode muligheder for feedback.

Alle uddannelseslæger har en formel vejleder i hele uddannelsesforløbet, som man mødes med hver 1-2 måned. De første 3 måneder har man også en fast klinisk vejleder, der superviserer ens funktioner.

Uddannelsesteam speciallægeuddannelsen

I Klinik for Socialmedicin og Rehabilitering har vi et uddannelsesteam bestående af UAO, UKYL og en sekretær. Vi er en del af Regionshospitalet Gødstrup(RHG) uddannelsesteam.

Du kan læse mere om uddannelse i RHG her https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/uddannelse.

Interesseret?

Hvis du er interesseret, er du meget velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig ledende overlæge:

 

Dorte Balle Rubak
Mail: dorte.rubak@goedstrup.rm.dk

Læs evalueringer fra uddannelsesophold i afdelingen på www.uddannelseslaege.dk.

Kontakt

Kontakt sekretariatet

Telefon: 78 43 50 00 

Telefontid: Mandag til torsdag kl. 07:30-15:00 og fredag kl. 07:30-14:00

Mail: socialmedicin@goedstrup.rm.dk

Kontakt ledelsen

Ulrik Steen, telefon 29 61 08 72
Cheflæge

Camilla Rasmussen, telefon 21 77 99 36
Chefpsykolog

Sikker mail:
Send mail via borger.dk

Adresse

Klinik for Socialmedicin og Rehabilitering Aarhus
Socialmedicin og Rehabilitering
Regionshuset Aarhus
Olof Palmes Allé 19
8200 Aarhus N

Klinik for Socialmedicin og Rehabilitering Gødstrup
Socialmedicin og Rehabilitering
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Følg os på LinkedIn

Følg os på LinkedIn