Vores mission

I 2022 indgik Socialmedicin og Rehabilitering et forskningssamarbejde med DEFACTUM. Missionen er at bedrive forskning og udvikling, der skal bidrage med ny viden og forståelse inden for socialmedicin og rehabilitering. Forskningen skal have national og international videnskabelig kvalitet og relevans. Det primære fokus for forskning og udvikling er at sikre en evidensbaseret praksis i såvel arbejdsrettet rehabilitering som rehabilitering i bredere forstand med specielt fokus på social ulighed i sundhed.

Forskningsgruppens sammensætning

Forskningsgruppen "Forskning i hverdagsliv og arbejde" består af følgende medlemmer fra Socialmedicin og Rehabilitering: En forskningsansvarlig overlæge, en professor i Socialmedicin og Rehabilitering fra Aarhus Universitet, en seniorforsker (der også er ansat i DEFACTUM), en forskningskoordinator for yngre læger, samt to yngre læger, der er ph.d.-studerende.
Derudover deltager to seniorforskere og en forsker fra DEFACTUM også i gruppen.

Fokus og metode

Forskningsprojekterne vil især have fokus på:

  • Sammenhængende rehabiliteringsforløb
  • Funktionsevne ud fra et bio-psyko-socialt perspektiv
  • Hverdagsliv og arbejde
  • Social ulighed

Metodemæssigt er der tale om såvel kvalitative som kvantitative studier, udvikling og evaluering af komplekse interventioner, registerstudier og reviews.

National tværregional database

Vi har både internationale og nationale samarbejdspartnere og er eksempelvis i gang med at etablere en national tværregional database i samarbejde med de øvrige socialmedicinske afdelinger i Danmark. Dette med henblik på kvalitetssikring og basis for kommende forskningsprojekter.

Vidensdeling og tværfaglighed

Forskningstræningsopgaver udarbejdes løbende af afdelingens uddannelseslæger med vejledning af speciallæger i samfundsmedicin og forskningserfaring på ph.d.-niveau.
Vi understøtter læger, psykologer og andre faggrupper i afdelingen i udviklingen af forskningsprojekter, ansøgninger om midler, projektafviklinger, analyser, publiceringer o. lign.

Alle faggrupper har desuden mulighed for at deltage i afdelingens journal club, der har til formål at styrke og fremme den enkelte medarbejders forskningskompetencer. Præ-ph.d. og ph.d.-studerende har også mulighed for at deltage i DEFACTUMS journal club.

Vi deltager også i Akademisk Kvarter for medarbejdere, hvor forskere fra såvel Hverdagsliv og arbejde og eksterne personer fra andre forskningsinstitutioner inviteres til at holde 20-30 min. videnskabelige oplæg.

Interesseret?

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte forskningsansvarlig overlæge:

Vivian Langagergaard

Mail: vivian.langagergaard@goedstrup.rm.dk

Kontakt

Kontakt sekretariatet

Telefon: 78 43 50 00 

Telefontid: Mandag til torsdag kl. 07:30-15:00 og fredag kl. 07:30-14:00

Mail: socialmedicin@goedstrup.rm.dk

Kontakt ledelsen

Ulrik Steen, telefon 29 61 08 72
Cheflæge

Camilla Rasmussen, telefon 21 77 99 36
Chefpsykolog

Sikker mail:
Send mail via borger.dk

Adresse

Klinik for Socialmedicin og Rehabilitering Aarhus
Socialmedicin og Rehabilitering
Regionshuset Aarhus
Olof Palmes Allé 19
8200 Aarhus N

Klinik for Socialmedicin og Rehabilitering Gødstrup
Socialmedicin og Rehabilitering
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Følg os på LinkedIn

Følg os på LinkedIn