Projektet er afsluttet


 

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan arbejdspladsens kultur påvirker håndteringen af muskel- og skeletbesvær (MSB-kulturen), og hvilken betydning MSB-kulturen har for arbejdsevne og sygefravær i brancher med høje fysiske arbejdskrav.

En afklaring af MSB-kulturens betydning vil give mulighed for at igangsætte nye typer af forebyggelsesaktiviteter i arbejdsmiljøet.

Projektet blev gennemført som et mixed-method-studie, hvor kvantitativ metode (spørgeskema) og kvalitativ metode (observation og interview) kombineredes. Herved blev MSB-kulturen undersøgt på både institutionelt niveau (politikker, retningslinjer og introduktionsprogrammer), relationelt niveau (medarbejdernes arbejdspraksis og interaktioner med hinanden) og individniveau (holdninger og opfattelser blandt medarbejderne). 

Undersøgelsen blev udført blandt ansatte i 2 brancher med høje fysiske arbejdskrav: slagteriarbejdere og ansatte i plejesektoren. Tilsagn om deltagelse er opnået fra Danish Crown, Tican og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Projektdeltagere

David Høyrup Christiansen, Johan Hviid Andersen, Dorte Raaby Anderen, Kent J. Nielsen (Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning), Danish Crown, Tican og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bevilling

Arbejdsmiljøforskningsfonden: 3 mio.

Periode

2018-22

Resultater

Læs rapporten

Muskel- og skeletbesvær. Har kulturen på arbejdspladsen betydning? (2023)

Læs de videnskabelige artikler

Musculoskeletal health climate is associated with musculoskeletal pain and sickness absence among workers: a cross-sectional study

Musculoskeletal Health Climate Is a Prognostic Determinant of Sickness Absence Among Female Eldercare Workers. A Prospective Cohort Study

Forhandling af adgang og forskerrolle i plejesektoren og slagteribranchen – erfaringer fra et etnografisk feltarbejde