Kan vi mindske folkeskoleelevernes udadreagerende adfærd ? Kan vi styrke trivslen blandt deres undervisere?

Projekttitel

Relationel voldsforebyggelse – et kontrolleret interventionsstudie til forebyggelse af elevers udadreagerende adfærd i folkeskolen gennem styrkelse af fagpersoners relationskompetente praksis

Baggrund

Knapt halvdelen af medarbejderne i den danske folkeskole er udsat for udadreagerende adfærd fra elever i løbet af et år, viser forskning. For nogle fører det til stress, udbrændthed og sygemelding.

Man ved, at den relationelle dimension i arbejdet har afgørende betydning for underviseres trivsel og arbejdsglæde. 

Formål

Projektet skal undersøge:

  • om et efteruddannelsesforløb kan styrke undervisernes professionelle relationskompetence
  • effekten af efteruddannelsesforløbet på elevernes udadreagerende adfærd
  • undersøge efteruddannelsesforløbets indvirkning på undervisernes arbejdsglæde, trivsel og sygefravær.

Projektet foregår på 6 skoler over en periode på 2 år. Undersøgelsen skal munde ud i en række redskaber, der kan anvendes i uddannelsessektoren.

Projektperiode

2024-2026

Projektstøtte

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Yderligere oplysninger

Projektet udgår fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup og udføres i samarbejde med skoleforskerne Louise Klinge (E-Duk) og Sarah Grams Davy (Københavns Professionshøjskole).

Kontakt

Lars Peter Sønderbo Andersen Lars Peter Sønderbo Andersen

Lars Peter Sønderbo Andersen

Seniorforsker, ph.d. og psykolog

Tlf. 2346 0879

E-mail: laande@rm.dk

Kontakt via LinkedIn 

Læs mere om Lars Peters forskning (link til forskerprofil)

Trine Nøhr Winding Trine Nøhr Winding

Trine Nøhr Winding

Seniorforsker, ph.d., fysioterapeut

Tlf. 2336 2203

E-mail: trwind@rm.dk

Kontakt via LinkedIn

Læs mere om Trines forskning (link til forskerprofil)